© PR – VSV’ers zijn niet aan het werk, niet ingeschreven op een middelbare school

In 2013 verlieten 62 Maassluise jongeren hun school zonder diploma, 2.5% van de totale doelgroep (12 tot 23 jarige jongeren). Dat zijn er vijf minder dan in 2012. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het ministerie van Onderwijs over voortijdige schoolverlaters schooljaar 2012-2013. Hiermee zet de dalende trend vanaf 2011 door.

Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die geen startkwalificatie (havo- of vwo- diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2) hebben, niet aan het werk zijn en ook niet staan ingeschreven op een middelbare school.

Uniek in Nederland

De gezamenlijke aanpak van voortijdige schoolverlaters door scholen, gemeenten en het Steunpunt Jongeren leidde tot de daling van het aantal uitvallers. Zo werd in 2012 in de regio Rijnmond gestart met schoolloopbaanteams. Hierbij kunnen leerlingen één schooloverstijgende begeleider krijgen, die de leerling hulp kan bieden tot die zijn startkwalificatie heeft. Deze werkwijze is uniek in Nederland. Een andere reden van de daling van het aantal voortijdig schoolverlaters komt door de verbeterde meetsystematiek, waardoor een aantal groepen jongeren niet langer onterecht worden meegeteld als vsv’er.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt