Is het u bekend dat Vlaardingen een gedeelte van de Dijk op haar grondgebied wél als dertig kilometer zone gaat aanmerken?

MAASSLUIS | Met de bewoners van de Prinses Julianalaan worden gesprekken gevoerd over het veilig maken van die laan. Deze gesprekken zijn in februari gestart en tot op heden is dit nog niet erg opgeschoten. Juist nu snelle tijdelijke maatregelen zo belangrijk zijn vanwege het zware verkeer in verband met het afvoeren van asbest in het Blankenburgtunnel gebied.

De bewoners geven aan dat het een onveilige situatie is waarbij ook soms op deze laan wordt ingehaald met hoge snelheid. Op dit moment gaat het om zeer veel zwaar verkeer dicht langs de niet onderheide woningen en dat is een gigantische belasting. Het enige dat tot nu is bereikt dat is de financiering door Baak voor verkeerstechnische maatregelen, maar daar zetten wij wel vraagtekens bij. Vooral met de vraag of de gemeente dit vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijke rol gewoon zelf had moet doen.

De ChristenUnie is van mening dat op korte termijn tijdelijk maatregelen moeten worden genomen. Naar onze mening met bordaanduidingen 30 kilometer om daarmee een lagere snelheid te bereiken. En een betere belijning. Verder vinden wij dat bij definitieve besluitvorming over de Prinses Julianalaan er een definitieve 30 kilometer zone moet komen. Dan is de verkeersveiligheid optimaal gewaarborgd en zijn ook de milieuproblemen bij de woningen opgelost. Wij zijn van mening dat in dit dossier wat meer snelheid mag komen, beter contact met de bewoners en dat de werkafspraken vanuit het stadhuis goed worden gemonitord.

© google streetview

© google streetview

Hieronder staan onze vragen die wij gisterenavond aan de wethouder hebben voorgelegd.

Voorzitter,

We hebben allemaal de berichten kunnen lezen over de vondst van asbest in het Blankenburgtunnelgebied en de verwijdering daarvan. Dit heeft een grote impact op de Julianalaan en we willen graag een aantal vragen stellen over die situatie en de verdere stand van zaken rond deze laan. In de gesprekken met de bewoners van de Julianalaan zijn een aantal tijdelijke maatregelen besproken en toegezegd die verband houden met het zware vrachtverkeer en de hoge snelheden waarmee er wordt gereden, waarbij zelfs niet wordt geschuwd om op deze weg in te gaan halen.

  1. Hoe ver bent u inmiddels met deze tijdelijke maatregelen om te komen tot een meer veilige Julianalaan?
  2. In welke mate is Baak betrokken bij de financiering van snelheid beperkende middelen, als dit klopt waarom wordt dit niet gefinancierd door de gemeente Maassluis?
  3. Wij zijn van mening dat er voor het laten rijden van zoveel vrachtverkeer over de Julianalaan vergunningen nodig zijn, klopt dat?
  4. En hoe is de situatie van de Julianalaan afgewogen in deze vergunningverlening? [ de wethouder heeft aangegeven dat vergunningen niet van toepassing zijn, maar als ChristenUnie vinden we het wel zorgelijk dat de gemeente dacht dat het om 20 wagens per dag gaat, terwijl de werkelijkheid 20 wagens per uur is ]
  5. Verder vragen wij ons af of alle mogelijke ontsluitingsroutes wel meegenomen zijn in dit dossier. Kunt u uitleggen op welke manier er een besluit is genomen over de ontsluitingsroutes?
  6. Het aantal vrachtwagens voor de asbestsanering: Ging het hier om 20 per dag of per uur?
  7. De ChristenUnie is van mening dat het beter is om een 30 kilometerzone in te zetten tot aan het gemaal en waar nu al mee kan worden begonnen.
  8. Is het u bekend dat Vlaardingen een gedeelte van de Dijk op haar grondgebied als dertig kilometer zone gaat aanmerken?
  9. In welke mate worden de bewoners in het kader van burgerparticipatie meegenomen en worden hun suggesties serieus meegewogen?

Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt