© ict7 –Ten onrechte uitkering

Maassluis Belang stelt vragen aan B&W over uitkeringsfraude in Maassluis. De betreffende 43 jarige man blijkt met een goed gevulde bankrekening verdwenen te zijn. Maassluis heeft beleid ontwikkeld om fraude tegen te gaan, maar in dit geval ging het kennelijk toch mis. De gemeente wordt nu geconfronteerd met een rechterlijke uitspraak die voor de fractie van MB aanleiding is vragen onder art. 51 te stellen.

Op welke wijze is aan het licht gekomen dat dit fraude geval zich heeft voorgedaan? Heeft B&W zicht op hoe de intake voor de uitkering van deze 43 jarige Maassluizer is verlopen? Het verwondert de fractie dat het zolang heeft geduurd voordat dit fraudegeval voor de rechter verscheen. MB vraagt of in Europees verband of zelfs daarbuiten een mogelijkheid bestaat om de verblijfplaats van deze fraudeur te achterhalen en welke mogelijkheden B&W heeft om het onterecht uitgekeerde bedrag terug te vorderen.

MB vraagt om toelichting op de maatregelen die B&W heeft getroffen om dit soort fraude in de toekomst te voorkomen. Is er een cliënten volgsysteem, waardoor cliënten niet zo maar kunnen verdwijnen? Tot slot worden vraagtekens geplaatst bij de verhouding 90 dagen “papier prikken” in relatie tot de 22000 euro die onterecht is verkregen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt