© Fracties van CDA en VVD - Vragen over de Sportzaal Haydnlaan

De fracties van het CDA en VVD hebben aan het college van B&W de volgende vragen gesteld over de sportzaal Haydnlaan:

Vlak voor de jaarwisseling werd de raad in kennis gesteld van de beoordeling van het college van het bouwplan Green Eagles. U geeft aan dat het bouwplan als niet haalbaar is aangemerkt door het college en dat u zult onderzoeken of het idee kan worden ingepast bij de realisatie van een nieuwe sportzaal in Maassluis. Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief willen wij u in het kader van artikel 51 van het reglement van orde de volgende vragen stellen:

– In de sportnota is de ambitie herhaald uit de accommodatienota en opnieuw is uitgesproken om van gymzalen sportzalen te maken. De Haydnlaan is een gymzaal en de ambitie is om hiervan een sportzaal te maken. Is deze ambitie nu van de baan of wordt de Haydnlaan alsnog omgebouwd naar sportzaal? Zo ja, op welke termijn? en Zo nee, wat doet u met de budgettaire ruimte die in de sportnota is gereserveerd hiervoor en wat gaat er dan gebeuren met de gymzaal aan de Haydnlaan?

– U geeft aan dat u wilt onderzoeken of het idee kan worden ingepast bij de realisatie van een nieuwe sportzaal, in de brief van Green Eagles wordt de faciliteit voor het Reviuslyceum aangehaald. Wat betekent dit voor de plannen met betrekking tot de faciliteiten voor het Reviuslyceum aan de Sportlaan?

– De sportnota heeft een uitvoeringsplan waarin de ombouw van de Haydnlaan is opgenomen, in hoeverre moet u als gevolg hiervan dit uitvoeringsplan aanpassen?

In de brief van Green Eagles worden in beginsel veel uitgangspunten gedefinieerd voor deelname aan de realisatie van een nieuwe accommodatie voor het Reviuslyceum aan de Sportlaan. Een deel van deze uitgangspunten zijn procesmatig, een deel heeft betrekking op de exploitatie en een deel op het ontwerp, naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen:

– In hoeverre gaat u de vereniging laten participeren in het ontwerpproces van de nieuwe faciliteit?

– Zijn er al exploitatie afspraken gemaakt? Zo ja welke? of gaat u deze na realisatie afstemmen?

– Green Eagles vraagt ingrijpende zaken als het gaat om de inrichting en uitstraling van de zaal, zijn deze reëel om te kunnen opnemen in een Programma van Eisen zonder concessies te doen aan de eisen die worden gesteld voor het Voortgezet Onderwijs?

– In de brief wordt gevraagd binnen 14 dagen te reageren, bent u inmiddels in overleg en is dit overleg constructief?

– Heeft u navraag of onderzoek gedaan onder andere binnensportgebruikers naar behoeften en wensen waar het gaat om het realiseren van een nieuwe binnensportaccommodatie?

• Zo ja, welke wensen kwamen daar uit voort?

• Zo nee, bent u voornemens dit alsnog te gaan doen?


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Wat gaat er gebeuren met gymzaal Haydnlaan?

    Maassluis24: PvdA: College hield Green Eagles aan het lijntje
    WOS.nl: Onduidelijkheid over verbouwing gymzaal Haydnlaan
    Maassluis.NU: Vragen van CDA en VVD over Sportzaal Haydnlaan