‘Het feest kan beginnen!’

Vrienden van het Museum worden bedankt… en Frans Bianchi bedankt het Museum!

MAASSLUIS | De Vrienden van Museum Maassluis werden onlangs in het zonnetje gezet door het bestuur. Conservator Pieter van Houten kon als gevolg van een fietsongeval helaas niet aanwezig zijn om namens het museum de vrienden te bedanken en welkom te heten. Om die reden verving Victor Knippenberg hem en opende de jaarlijkse Vriendendag.

Victor bedankte alle vrienden voor hun bijdragen en inzet. Aan de vrienden was de keuze gelaten tussen een workshop portrettekenen door Dick Tulp, of aquarelleren door Gonny van den Nouwelant of het bijwonen van een uitleg over de historische kanten van een aantal museumobjecten door Ineke Vink.

Het moest Victor van het hart dat zijn eigen kunstzinnige activiteiten niet verder zijn gekomen dan een ‘gestileerde olifant à la Dick Bruna’.

Restaurateurs

Maar … eerst was er een interessante presentatie door twee restaurateurs, Johanneke Verhave en Josien van der Werf. Zij hadden een schilderij uit de museumcollectie onder handen genomen en lieten nu zien hoe het proces was verlopen. Minutieus, net als het proces zelf, toonden ze hoe het schilderij werd schoongemaakt, vorige retouches werden verwijderd, gaatjes werden opgevuld en hoe kortom het schilderij in oude luister werd hersteld.

Daarbij gaan ze uit van een ethische code. Zo moet hun werk ‘reversibel zijn; later moet de restauratie zonder schade weer teniet kunnen worden gedaan. Aan de hand van een eventueel nog te restaureren groot doek lieten ze zien welke beslissingen zoal genomen moeten worden alvorens het restaureren kan beginnen. Een vraag als: Is dit wel de moeite waard?, zal altijd door de eigenaar zelf beantwoord moeten worden.

Workshop

Daarna konden de vrienden aan de slag bij Dick of Gonny of ze konden gaan luisteren wat Ineke zoal te vertellen had. Het was goed om te zien dat er zoveel mensen zich werkelijk stortten op het aquarelleren en welke prestaties, mede door toedoen van Gonny, werden geleverd. Bij de workshop van Dick was het al niet anders. Verschillende vrienden hanteerden op den duur het potlood alsof ze nooit anders hadden gedaan.

Presentatie

In de Dijkzaal hield Ineke op de van haar bekende wijze voor een aandachtig luisterend publiek een aantal korte presentaties over museumobjecten, zoals de stadsplattegrond, het scheepsorgeltje en meer.

Rob Bianchi

Voordat de inwendige mens aan de beurt was, was er nog een bijzondere happening. Frans Bianchi had in 2016 deelgenomen aan de Atelierroute. Bij die gelegenheid had hij in het museum gewerkt en werd getroffen door een deel van de museumtuin dat hij op zijn Bianchiaanse wijze heeft vastgelegd. Omdat hij bij Museum Maassluis altijd een ‘warm gevoel’ krijgt, had hij besloten het doek aan het museum te schenken. In het verleden had het museum al een doek van hem aangeschaft en had Frans er ook een geschonken. De nieuwe aanwinst ‘Tuin van Museum Maassluis’ is derhalve de derde Bianchi in bezit van het museum. Het werd in dankbaarheid in ontvangst genomen door de secretaris van het bestuur Hans Eijsackers.

© Rob Bianchi – ‘Tuin van Museum Maassluis’ door Frans Bianchi.

 

 

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    20 februari 2018 at 11:06

    “Vrienden Voor Het Leven!”