MAASSLUIS | De fractie van de VSP Maassluis is positief over het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis om de jaarlijkse bijdrage aan de WOS jaarlijks met € 40.000 te verhogen. In januari heeft de VSP hierover al een motie ingediend, die toen niet de steun kreeg van een meerderheid van de raad. Uit het voorstel dat het college nu doet, blijkt echter dat het college desondanks aan het verzoek van de VSP heeft voldaan om te bekijken of er mogelijkheden zijn om de WOS meer financiële armslag te geven.

De VSP gaat ervan uit dat een meerderheid van de raad bereid is het voorstel van het college te volgen. Daarmee komt een einde aan een situatie waarbij de WOS minder aandacht besteedde aan het nieuws uit Maassluis. Zoals ook uit het raadsvoorstel blijkt is dit mede gebeurd op aandrang van de gemeenten Westland en Midden-Delfland die wel bereid waren de WOS meer financiële steun te verlenen.

De VSP is van mening dat zowel het gemeentebestuur als de inwoners van Maassluis belang hebben bij een goede, evenwichtige en zo compleet mogelijke nieuwsvoorziening. De WOS heeft de afgelopen jaren daarin een toonaangevende rol gespeeld en daarbij ook actief gebruikt maakt van nieuwe media. In de afgelopen weken is ook gebleken dat er geen alternatief is om het wegvallen van de informatiepositie van de WOS op een gelijkwaardige manier te compenseren. Het raadsvoorstel maakt ook duidelijk dat die alternatieven er niet zijn.
Goede en betrouwbare nieuwsvoorziening speelt een belangrijke rol bij het informeren van inwoners over wat er in de stad speelt. Daarbij gaat het niet alleen om het gemeentebestuur, maar ook om de activiteiten van allerlei organisaties zoals de sportverenigingen,” aldus VSP-fractievoorzitter Jan van der Maarel. “Je hebt een lokale omroep als de WOS ook nodig om Maassluis goed op de kaart te zetten, zoals we toch allemaal willen”.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. bea scheurwater
  25 februari 2017 at 11:33

  Veel burgers zullen blij zijn met dit besluit, we missen Maassluis in het nieuws op WOS. Het is inderdaad ook in het belang van B&W ook zij hebben voordeel van het verspreiden van nieuws in/over Maassluis.

 2. tlpeter
  25 februari 2017 at 11:27

  B&W kiest voor belang bewoners Maassluis, en stapt over politiek ( partijen ) belang heen.
  Bravo B&W

 3. Aad Rieken
  25 februari 2017 at 09:18

  ”De Wee-Oh-en- eS-Van Sensationeel Belang!”