De fractie van de VSP heeft in december schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de overlast van jongeren aan de Richard Hollaan in Maassluis. Het college heeft deze vragen als volgt beantwoord:

  • Naar aanleiding van het verschenen artikel in het AD heeft Maasdelta Maassluis samen met het Albeda College het initiatief genomen tot een breed overleg met alle gebruikers van het complex De Vloot. Hierbij waren ook de bewoners vertegenwoordigd door de twee bewonerscommissies die in het complex actief zijn. Alle aanwezige organisaties waren volkomen verrast door het krantenartikel en de strekking ervan.
  • In het overleg is uitvoering stil gestaan bij de vermeende bedreigingen en intimidaties. Vermeende bedreigingen, omdat bij geen van de aanwezige organisaties meldingen zijn binnengekomen of dat men bekend was met dergelijke incidenten. Sterker nog, van het krantenartikel en de beschuldigingen in de richting van het Albeda College waren alle aanwezigen geschrokken.
  • Bewoners hebben in een eerder stadium wel klachten geuit met betrekking tot de parkeerproblematiek en overlast door rokende bezoekers van het Albeda College en Senioren Welzijn, maar in het overleg werd aangegeven dat door goede onderlinge communicatie dit soort klachten worden aangepakt en soms al zijn opgelost.
  • In het overleg is uiteindelijk besloten dat gezien de diversiteit van de gebruikers van het complex regelmatig overleg kan bijdragen aan wederzijds begrip en een snelle en adequate oplossing van eventuele problemen en irritaties.
  • Het college is blij dat de gebruikers van de woonservicezone De Vloot hun verantwoordelijkheid hebben genomen en gezamenlijk tot oplossingen willen komen. Hierin ligt wat ons betreft voor dit moment de oplossing om onaangename situaties in de toekomst te voorkomen.\Het plaatsen van camera’s binnen de gebouwen is een verantwoordelijkheid van de eigenaar van die gebouwen. Plaatsen van camera’s in het openbaar gebied is een “Ultimum remedium”, er dienen zeer ernstige verstoringen van de openbare orde aan de orde te zijn.
  • Het bevorderen van de veiligheid in de stad heeft de hoogste prioriteit van het college. De inwoners van de Maassluis kunnen dan ook rekenen op een gemeente die investeert in veiligheid en samen met haar partners werkt aan een veilig woon- en werkklimaat.
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt