Op de gemeentelijke INFO-pagina over belastingen in de Maassluise Courant De Schakel van donderdag 30 januari 2014 stond een artikel onder de kop ‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ Doel van het artikel is om inwoners van Maassluis te wijzen op de mogelijkheden om bij de gemeente bezwaar te maken tegen de voor hun woning, bedrijfspand en/of grond vastgestelde WOZ-waarde. In het tweede deel van het artikel staat dat inschakelen van een bureau niet altijd gratis is omdat de gemeente bij het gegrond verklaren van een bezwaar verplicht is een onkostenvergoeding aan het ‘no-cure no-pay’ bedrijf uit te betalen.

Daarna volgen de zinnen:

De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt.

De VSP is van mening dat de gemeente Maassluis op deze wijze burgers onder druk zet om af te zien van het inroepen van externe advisering en ondersteuning bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde omdat hen dat indirect geld gaat kosten. Bovendien suggereert de kop boven het artikel dat de gemeente ‘gratis’ bezwaar maakt tegen eigen besluiten. Er worden over dit onderwerp vragen gesteld aan het college van B&W

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt