MAASSLUIS | De fractie van VSP Maassluis heeft vernomen dat regels zouden zijn aangescherpt in het ontmoetingscentrum De Vloot en dat daardoor bepaalde activiteiten mogelijk geen doorgang meer vinden dit tot grote teleurstelling van de vele bezoekers en van de deelnemers aan deze activiteiten.

Er zijn gelukkig nog altijd vrijwilligers die zich volledig inzetten om een bijdrage te leveren aan het welzijn van anderen en het kan toch niet zo zijn dat deze mensen zich terugtrekken. VSP Maassluis heeft met een aantal mensen in De Vloot gesproken en vindt dat er duidelijkheid moet zijn over deze situatie om verdere onrust te voorkomen.

Naar aanleiding hiervan heeft VSP Maassluis de volgende vragen aan het College van B&W
conform Artikel 51 van het Reglement van Orde :

  1. Bent u op de hoogte van het aanscherpen van bepaalde regels?
  2. Welke zijn deze en wat is de reden hiervan?
  3. Er zou sprake zijn van het onder toezicht stellen van activiteiten, is dit juist?
  4. Bent u op de hoogte gebracht dat er activiteiten zijn gestopt of gestopt gaan worden?
  5. Zijn er gesprekken geweest met betrokkenen hierover en zo ja met wie?
  6. Wat zijn de uitkomsten hiervan?


Overall Beheerder

Overall Beheerder