MAASSLUIS | Aannemer Van Dijk start in februari met het kappen van 12 bomen en 38 struiken en heesters op het terrein langs de metrolijn in de hoek van de Tooroplaan en de Julianalaan. Voor het kappen van de bomen is een vergunning aangevraagd. De kapwerkzaamheden duren naar verwachting twee weken en kunnen, onder meer door het werkverkeer, voor overlast zorgen. Het kappen van de bomen, struiken en heesters gebeurt omdat een stuk grond moet worden opgehoogd. Deze grondwerkzaamheden zouden anders de wortels van de bomen en beplanting aantasten. Omdat in de bodem verhoogde gehalten aan zware metalen (zoals lood) voorkomen, wordt de bodem afgedekt met een laag grond. Zo wordt de locatie geschikt voor het gebruik.

De gemeente noemt dit afdekken in haar nieuwsuiting ‘bodemsanering’.  In 1996 werd in de Steendijkpolder het bewoonde opgehoogde deel geheel gesaneerd (kosten 55 miljoen gulden) vanwege het giftig havenslib dat bij de ophoging voorafgaand aan de bouw was gebruikt .

zie: 1996 – Maassluis saneert Steendijkpolder

De gemeente kiest ervoor om het terrein af te dekken met een laag grond om het daarna in te richten  als groenstrook. Er wordt gras ingezaaid en in het najaar van 2019 plant de gemeente 12 bomen. De exacte plaats van de bomen is afhankelijk van het talud dat tegen de hoger gelegen metrolijn moet worden aangelegd.

Gemakzucht?
De gemeente heeft het terrein overgenomen van de NS en een deel ervan werd eerder verhuurd. Een nabestaande van de huurder meldt desgevraagd dat de gemeente eenzijdig de huur opgezegd heeft per 1 november 2018 vanwege de verontreiniging en sanering. “Het perceel en de twee percelen ernaast zijn ook verontreinigd. Dit alles was vroeger de vuilstortplaats van Maassluis. Opvallend dat men dan zou kunnen volstaan met het kappen van enkele bomen. Merkwaardig ook dat het andere stuk langs het pad naar de Tooroplaan ongemoeid wordt gelaten.”

Het lijkt erop dat de gemeente vanwege kostenbesparing zich er  met een Jantje-van-Leyden vanaf maakt. Blijkbaar is de verontreiniging minder erg dan wordt voorgespiegeld, of is de gezondheid van de medemens niet belangrijk voor de Gemeente Maassluis. Volgens een medewerker van de Gemeente zou het terrein ontoegankelijk worden gemaakt voor derden.

 

© Jelle Ravestein – Het grenst precies aan het terrein van nr 16

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt