VVD Ingrijpen in illegale handel

De VVD fractie wil weten of er reeds plannen zijn om te handhaven en in te grijpen.