MAASSLUIS | Recent is de Woonvisie Maassluis vastgesteld. VVD Maassluis onderschrijft het belang van deze visie en is van mening dat er op korte termijn resultaten moeten worden geboekt. Door het lange traject lijkt alleen nieuwbouw niet de eerst aangewezen oplossing: de VVD wil juist zo snel mogelijk mensen aan een woning op maat helpen.

Woonvisie_DrJanSchoutenlaanIn de nieuwe Woonvisie wordt gesteld dat er te weinig beschikbare huurhuizen zijn voor gezinnen, mensen onder de 23 jaar en grotere huishoudens. Er gaat niet veel aandacht uit naar de koopmarkt, met name omdat het kopen van een huis moeilijk zou zijn geworden. Toch zou juist in die richting een oplossing gezocht kunnen worden. De VVD stelt dat kopen, in tegenstelling tot huren juist voordeliger is geworden, onder meer door de prijsdalingen van vastgoed in de afgelopen 7 jaar en de historisch lage rente.

Doorstroming op de woningmarkt
Scheefwoners zorgen voor stagnatie op de sociale woningmarkt. Deze groep huurders zou echter niet het negatieve stempel moeten krijgen zoals nu, maar juist gezien kunnen worden als potentiële kopers. De liberalen spreken daarom liever van mensen met kansen op de koopmarkt.

Als deze groep wordt gestimuleerd en gemotiveerd om een huis te kopen, ontstaat ruimte in de huurwoningmarkt waarvan mensen die wachten op een huurwoning zullen profiteren. Maassluis heeft hiervoor voldoende voorraad aan koophuizen.

Mogelijkheden voor scheefwoners
Woonvisie_BuitenhavenTeKoopbordVVD Maassluis wil zoeken naar mogelijkheden om deze potentiële huizenbezitters te motiveren de stap naar koop nu te nemen, bijvoorbeeld door een verhuisvergoeding. Hiervoor zou iedereen (jong en oud) die zich in een scheefwoonsituatie bevindt in aanmerking moeten komen.

De VVD wil hiermee het volgende bereiken:

 1. Het verstoppen van de huursector wordt al op korte termijn aangepakt
 2. Doorstroming wordt al bevorderd zonder dat er geïnvesteerd hoeft te worden in langdurige en dure bouwtrajecten.
 3. (Sociale) huurwoningen komen snel vrij voor nieuwkomers op de huurwoningmarkt
 4. Eigen woningbezit komt de financiële positie van huidige huurders ten goede.
 5. Gepaste maatregelen kunnen meer mensen sneller en goedkoper aan een woning op maat helpen.

De VVD Maassluis is ervan overtuigd dat met een gezamenlijke inspanning veel inwoners van Maassluis een goede stap op de woningmarkt kunnen maken en daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

6 Reacties

 1. 11 maart 2016 at 19:54

  Het klopt dat dit helaas niet voor iedereen mogelijk is, maar wie er wel voor in aanmerking komt moeten we goed adviseren en stimuleren. Meer huurwoningen bouwen kost nou eenmaal veel tijd; als we scheefwoners in beweging kunnen brengen scheppen we op korte termijn ruimte voor anderen.
  Voor mensen in met name de leeftijdsgroep tot circa 50 jaar geldt dat ze zo met nagenoeg gelijke lasten bezit kunnen opbouwen – waarmee tevens de gevolgen van genoemde onzekere inkomens op pensioendatum kunnen worden verzacht.
  Zo lossen we 2 knelpunten op: op korte termijn ontstaat meer ruimte binnen de sociale woningvoorraad en op langere termijn een verbetering voor de pensioensituatie.
  VVD Maassluis

  • 12 maart 2016 at 11:01

   Een van de grootste struikelblokken voor koop is nog steeds: DE BANK.

   Sinds een aantal jaar wordt jaarlijks de hoogte van de maximale hypotheek ten opzichte van de woningwaarde verlaagd, met 1% per jaar. In 2016 bedraagt de maximale hypotheek 102% van de woningwaarde, in 2018 zal dat 100% zijn. Omdat de hoogte van de bijkomende kosten als taxatie en overdrachtsbelasting (de zogenaamde kosten koper) ongeveer 6% bedraagt, dient een koper steeds meer eigen geld mee te brengen bij aankoop. Vaak is dat een combinatie van spaargeld, schenking van ouders en/of afkoop van een polis.

   bron: Hyptheekmonitor van De Hypotheekshop
   http://www.cashcow.nl/wp-content/uploads/2016/01/Hypotheekmonitor-van-De-Hypotheekshop_2016-1.pdf

 2. Aad Rieken
  10 maart 2016 at 20:54

  Als Al Het Geld Op Is,
  Is Het Kopen Gedaan.
  En Is Hij Met Huren,
  Als Spekkoper Voldaan.

 3. ton
  10 maart 2016 at 15:20

  Wie nu als scheefwoner wordt gezien heeft soms over een paar jaar veel minder inkomen. Als je van een pensioen en aow leeft is de kans dat er volgend jaar alweer wordt gekort.
  Als je dan intussen in de Vrije Sector terecht bent gekomen heb je op dat moment ook geen recht op huurtoeslag.

 4. 10 maart 2016 at 13:36

  Vergeet niet dat de scheefwoners nu op een leeftijd zijn dat ze met pensioen gaan en in inkomen achteruit gaan. En op deze leeftijd is het krijgen van een hypotheek uitgesloten.

 5. jan
  10 maart 2016 at 13:16

  Je vraagt je af waar ze de huursector dan wel hebben verstopt.