door Richard van Scherpenzeel

MAASSLUIS | Windmolens houden de gemoederen bezig. Zo ook in Maassluis. De gemeente Rotterdam heeft eind 2021 besloten om de bouw van één gigantische windmolen op de landtong van Rozenburg te overwegen in plaats van twee ‘kleinere’ molens. Rotterdam heeft dat besloten, zonder dat de direct betrokken buurgemeentes gekend zijn in deze besluitvorming. “Vanaf een tekentafel zou je misschien zeggen dat Maassluis er weinig last van zal hebben, omdat de Nieuwe Waterweg er tussen ligt, maar dat is natuurlijk onzin”, aldus Dick Snoeck, fractievoorzitter van de VVD Maassluis.

In Maassluis hebben we er zelfs het meeste last van, gezien de gebruikelijke windrichting en doordat geluid over wateroppervlak verder wordt gedragen dan over land.” De gemeenteraadsfractie van de VVD Maassluis was al niet blij met de komst van de twee iets minder omvangrijke molens, maar vanwege het maatschappelijke belang van windenergie is de fractie hier niet ‘dwars voor’ gaan liggen. Nu Rotterdam eigenstandig heeft besloten om één in plaats van twee molens te onderzoeken, maar dan wel eentje die bijna 50 meter hoger wordt, is dat ook voor de lokale VVD een ‘brug te ver’.

De Maassluise bewoners aan vooral de Merellaan en de Albert Schweitzerdreef gaan echt veel last krijgen van die veel hogere windmolen en dat kunnen we niet zomaar over onze kant laten gaan. Het draagvlak voor windenergie wordt op deze manier aangetast en dat is wat ons betreft onwenselijk”, vervolgt Snoeck. De VVD fractie heeft wethouder Sjef Evers daarom ook opgeroepen om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat dit plan, waartegen veel weerstand in Maassluis bestaat, tot uitvoering wordt gebracht. Omdat er nog niet formeel bezwaar kan worden gemaakt en omdat dreigen met juridische procedures de verhoudingen op scherp zullen stellen, kiest Evers vooralsnog voor de diplomatieke route, de weg van het overleg. “In de meeste gevallen leidt dat tot meer succes dan meteen juridische stappen zetten”, zo licht Evers toe.

De Maassluise VVD-fractie is duidelijk in haar opvatting. “Dit is een slecht plan van de gemeente Rotterdam en moet dus van tafel. Schone en duurzame energie, heel graag! Maar zonnepanelen horen op daken en windmolens op zee!”, vat Snoeck tot slot de mening van de fractie samen

© PR VVD


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek