Ee zijn veel dieven, vluchtelingen houden niet van de hulp die zij bieden

MAASSLUIS | Majed Alhamwe is een voormalige inwoner van Syrië en voorstander van de revolutie tegen de huidige machthebbers. Hij is zijn land ontvlucht en via Turkije uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Momenteel verblijft hij in Maassluis en hij gaat binnenkort zijn inburgeringsexamen doen waarbij hij ook redelijk Nederlands moet kunnen spreken.

Hij wil met ons een verhaal delen om te laten zien hoe moeilijk het is om te weten of iemand daar de waarheid spreekt, wie misbruik maakt van de situatie en hoe afhankelijk de vluchtenden zijn. Er zijn veel lieden die misbruik maken van mensen die op de vlucht zijn…

Majed toen hij werkte als cameraman in Syrië

Majed:

“Aan het begin van de Syrische revolutie ging ik naar Turkije. Ik probeerde een huis te huren maar ik kon dat niet. De meeste Turken waren hardwerkende gezinnen die hun huizen aan gezinnen wilden verhuren. Het belangrijkste is dat ik van een persoon huurde, een zogeheten lounge, gelegen bij de rotonde in Rihaniya (momenteel het Camel Hotel genoemd). Het was een grote hal, groot en leeg en er waren geen muren. Ik bracht een matras, een kussen en een deken mee om daar te slapen. Ik ging naar Sangjah, Mahdah en Ghatah, en later gaf ik onderdak aan ontheemde Syriërs die geen eigen plek konden vinden. Een van deze personen is Abu Hussien Alnuaimi met zijn broers en ik zei tegen mijzelf dat dit alleen voor Allah is.

Ik liep op de rotonde waar ik Ahmed Alyousef ontmoette, die me vroeg of ik me comfortabel voelde in hun huis. Ik was geschokt en vertelde hem dat ik 600 TL per maand en drie maanden vooruit betaal. Hij stond erop dat hij de huur- en voedsel-, kleren- en elektriciteitskosten voor mij mocht betalen. Ik vroeg hem ‘voor wie betaal je?’ En hij antwoordde aan Alnuaimi die hen een shelter project voorstelde en ze leverden alle documenten via foto’s en video’s.

Toen ik terugkwam, trof ik Alnuaimi, die videobeelden maakte van zijn familie en andere mensen van Jabal Alzaweya en Ahsem. Hij kreeg geld van een Amerikaanse persoon genaamd Mike, die het deed voorkomen alsof hij het nationale leger voorbereidde. Abu Baker Alsarhan getuigt van dit.”

Vervolgens kwam ik terug naar Idleb en Alnuaimi migreerde naar Zweden. Enige dagen geleden hoorde ik dat hij nu in Turkije is en met de oppositie werkt. Er zijn veel verhalen over Bashar Alasad-slachtpartijen en andere wreedheden waarover we moeten praten voor de komende generatie.

Helaas noem ik namen zonder toestemming te kunnen vragen

 

Het verhaal in t Engels
At the beginning of the Syrian revolution I entered Turkey I tried to rent a house and I couldn’t . Most of the Turks were hard-working families who wanted to lease out their homes to families. The important thing is that I rented through a person, a lounge at the tree roundabout in Rihaniya (currently called the Camel Hotel). It was a large hall, large and empty, and there were no walls. I brought a mattress, a pillow and a cover to sleep there. I went to Sangjah, Mahdah and Ghatah, and later, I hosted displaced Syrians who didnt find a place. One of these persons is Abu Hussien Alnuaimi with his brothers and I told my self that this is only for Allah sake.

Once I was walking around the lake roundabout where I met Ahmed Alyousef who asked me whether I am feeling comfortable at their house. I was shocked and told him that I am paying 600 TL per month and three months in advance. He insisted that he is paying the rent and food, clothes and electricity expenses. I asked him” for who you are paying ?” and he answered to Alnuaimi who proposed them a shelter project and they provided all documents from photos and videos.

When I came back I found Alnuaimi, videotaping his relatives and other people from Jabal Alzaweya and Ahsem. He was getting money from American person called Mike pretending to prepare the national army. Abu Baker Alsarhan witnesses this.

Then I came back to Idleb and Alnuaimi migrated to Sweden. Some days ago I heard that he is now in Turkey and working with the opposition. There are lots of stories about Bashar Alasad massacres and others meanness we have to talk about for the coming generation.

I am sorry to people I mentioned their names without a permission

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt