MAASSLUIS | Op 04-04-2022 heeft de fractie van Maassluis Belang op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de samenwerking inwoners Taanschuurpolder. Met onderstaande brief beantwoordt B&W de vragen in de gestelde volgorde. Daarnaast willen wij u laten weten dat er direct op maandag 4 april telefonisch contact is gezocht met deze bewoner vanuit de ambtelijke organisatie.

► Klik voor toelichting op

De situatie die mis ging

Zojuist werden wij verrast door een bericht in de social media van een inwoner van de Taanschuurpolder. N.a.v. dit bericht hebben wij contact gezocht met de betreffende inwoner.

De afgelopen jaren heeft u ingezet op de sociale cohesie in de wijk Taanschuurpolder. Maassluis houdt regelmatig een enquête via het kenniscentrum MVS. Deze laat zien dat de inwoners van deze wijk over een tal van punten niet tevreden zijn; de wijk wordt niet als veilig ervaren Ze hebben last van veel hanggroep jongeren en behoorlijk wat zwerfafval in de wijk.

U bent aan de slag gegaan met een buurtoverleg (wijkoverleg). Hier is een aantal zeer gemotiveerde bewoners bij betrokken, die sindsdien met u samen ervoor zorgen dat de wijk erop vooruit is gegaan. Er worden bijvoorbeeld
activiteiten georganiseerd in de wijk, voor de kinderen en de bewoners letten met elkaar op de overlast van jongeren en zwerfafval. Oftewel, de wijk gaat er op vooruit.

Afgelopen woensdag 30 maart j.l. is de speeltuin aan de Jan van Galenstraat officieel rookvrij verklaard. Wethouder Voskamp heeft de tegel gelegd en daarmee is de speeltuin nu rookvrij. De bewoners van de wijk hadden dit
graag wat grootser aangepakt: een kopje koffie, limonade en wat lekkers voor de kinderen. Even een moment van met elkaar samen zijn.

Eén van de bewoners had hier alle benodigdheden al voor in huis gehaald. Hij heeft u om een kleine bijdrage gevraagd. Indien dit geweigerd zou zijn, had hij het zelf betaald. De bewoner had, net als de bewoners uit het buurtoverleg,
vanuit de gemeente een uitnodiging gekregen om aanwezig te zijn op dit moment. Helaas kreeg de bewoner op zijn mail waarin het idee om er een gezellig samenzijn van te maken werd geopperd, te horen dat dit niet gewenst was. Het was een kort moment, de wethouder plaatst de tegel en de pers maakt een foto.

1.Bent u op de hoogte van de geschetste situatie?

Wij zijn op de hoogte van de door u beschreven situatie.

2.Kunt u uitleggen hoe dit past in het verbeteren van sociale cohesie in de wijk?

Wij betrekken inwoners graag bij activiteiten in de wijk. Er heeft helaas een miscommunicatie plaatsgevonden tussen de gemeente en bovengenoemde bewoner over het schenken van een kopje koffie, limonade en wat lekkers voor de kinderen. Dat betreuren wij.

3.Bent u het met ons eens dat als we willen dat de wijken leefbaar worden en blijven, dat we dit niet zonder gemotiveerde bewoners kunnen? En hoe ziet u in dit licht de hiervoor geschetste situatie?

Dat zijn wij zeker met u eens. Een goede samenwerking met gemotiveerde bewoners is van essentieel belang om te werken aan een leefbare, veilige en sociale wijk. De hiervoor geschetste situatie laat zien dat duidelijke communicatie met bewoners één van de belangrijke componenten is om de samenwerking succesvol te maken.

4.Heeft u contact gehad met de bewuste bewoner?

Op maandag 4 april is er telefonisch contact opgenomen met de bewoner door de wijkcoördinator. Hij heeft de bewoner uitgenodigd voor een gesprek.

5.Bent u bereid met de bewoner in gesprek te gaan om zo voor de wijk Taanschuurpolder zijn inbreng en
waardevolle activiteiten te kunnen behouden?

Wij waarderen de inzet en inbreng van bewoner voor de wijk en zouden deze graag behouden. Daarom zullen we in gesprek blijven en bespreken hoe we miscommunicatie in de toekomst kunnen voorkomen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek