© omroep brabant  - Meerderheid van aangevers ervaart 3D contact als warm en dichtbij

De ChristenUnie (CU) heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het proces van aangifte doen. B&W heeft haar antwoorden geformuleerd en biedt daarmee een doorkijk naar beoogde veranderingen die haalbaar zijn binnen de afspraken met het Ministerie van Justitie en de budgetten van de gemeente.

De CU heeft geconstateerd dat voor het doen van aangifte via www.politie.nl/aangifte de aangiftemogelijkheden heel juist worden aangegeven. Dat ziet er op papier goed uit. De praktijk geeft echter wachttijden aan en voor een aangifte in persoon moet men naar bureau in Vlaardingen of Schiedam. Kan en wil B&W invloed uitoefenen om dit te verbeteren?

Onze inzet is dat de politie in de toekomst een vestiging krijgt in het stadhuis van Maassluis. Hiermee komt er een nauwer contact tussen de politie en de Maassluizers. Naast de mogelijkheid om 3D-aangifte te doen kunnen burgers ook weer persoonlijk aangifte doen. Er is overleg om te kijken of er vaste spreekuren komen in de politiepost. Daarnaast werkt de politie zelf ook aan de dienstverlening. Zo zal de politie meer aangiftes gaan opnemen op locatie of bij de mensen thuis. Andere kanalen zijn internet, telefonie en social media, waarmee de politie thans ervaring opdoet. Zoals u eerder is toegezegd zet de burgemeester zich in om de huisvesting en dienstverlening van de politie in onze gemeente in goede banen te leiden.

Mensen in Maassluis vanaf 1 november 2011 via 3D aangifte doen in Maassluis. Is deze werkwijze geëvalueerd en wat zijn daarvan de uitkomsten?

3D aangifte is in 2009 gestart met een pilot in de gemeente Rotterdam. In 2010 is een tweede pilot uitgevoerd onder andere omstandigheden. De mate van acceptatie van deze nieuwe werkwijze is gemeten door de universiteit van Tilburg. Uit de gehouden enquête onder aangevers bleek dat ongeveer 75% van de respondenten positief was en 15 % neutraal. De meerderheid van de aangevers (83%) ervoer het contact als warm en dichtbij.

Overweegt het college – naar aanleiding van de zin “Herstel persoonlijk contact bij het doen van aangifte op het politiebureau” op blz. 3 van het coalitie akkoord – de mogelijkheid om het politiebureau weer 24 uur open te stellen?

In regionaal verband worden met de minister afspraken gemaakt over de openstelling van bureaus. In het huidige voorstel aan de minister kent de regio 3 bureaus met een 24-uurs openstelling. Publiekstijden in de gemeente Maassluis worden bepaald in goed overleg tussen burgemeester en politie. Het gesprek hierover loopt.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt