MAASSLUIS | Europa is over het algemeen genomen een ontwikkeld, rijk werelddeel. De verschillen tussen arm en rijk zijn hier echter nog best groot. Er zijn landen die te kampen hebben met weinig geld. Dit is geen enorme armoede, zoals we die kennen in de Afrikaanse landen. Maar een groot deel van de inwoners van deze landen moet wel hard werken voor een klein inkomen, waarmee slechts de basisbehoeften gekocht kunnen worden.

In de top 10 lijst van de armste landen van Europa, gemeten aan de hand van het Bruto binnenlands product (BBP), oftewel de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar) staan landen gelegen in Oost-Europa, dit in tegenstelling tot de rijkste landen van Europa.

Helemaal bovenaan – als armste land van Europa – staat Oekraïne…

Doe dit jaar mee met de Aktie Kerstgroet 2019 van de Stichting AK: er worden collectes gehouden bij een aantal supermarkten in Maassluis en Maasland.

    • 25/26 oktober 2019                 Hoogvliet, Koningshoek
    • 1/2 november 2019                  Jumbo, Lange Boonestraat
    • 8/9 november 2019                 Albert Heijn, Koningshoek
    • 22/23 november 2019             Albert Heijn, Maasland
    • 29/30 november 2019             Albert Heijn, Palet
Atie Kerstgroet 2019

Uit de opbrengst van alle activiteiten en donaties van particulieren, kerken en bedrijven, zullen goed gevulde boodschappentassen worden gefinancierd die in Oekraïne worden besteld en samengesteld. Bestuursleden zullen de activiteiten in Oekraïne coördineren en helpen met de verspreiding van de boodschappen. Deze worden in de loop van december, dus kort voor de Kerst, bij de mensen van onze doelgroep, de allerarmsten, bezorgd.

Tassen met voedselpakketten

Stichting AK is een vrijwilligersorganisatie voor humanitaire hulpverlening in Oekraïne en gevestigd in Maassluis. Ons werkgebied is de West-Oekraïense provincie Transkarpatië, grenzend aan Hongarije. De doelgroep wordt gevormd door de allerarmsten, d.w.z. mensen die onder de armoedegrens leven. Volgens de definitie van de Verenigde Naties leeft ca. 80% van de Oekraïense bevolking onder de armoedegrens. Iemand komt onder deze grens als men minder dan 150 dollar per maand ter beschikking heeft. Het gemiddelde inkomen in Oekraïne bedraagt zelfs maar 50 dollar per maand. De grote meerderheid van de Oekraïners bevindt zich dus ver onder die drempel en op het peil van de absolute armoede!

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Stichting AK

Stichting AK

Vrijwilligersorganisatie voor humanitaire hulpverlening in Oekraïne
| Gevestigd in Maassluis.
| Werkgebied Transkarpatië, grenzend aan Hongarije
| Doelgroep is de allerarmsten,
met name ouderen, gehandicapten, grote gezinnen, langdurig werklozen, staatlozen, Roma zigeuners, etc.

█ Bankrekeningnummer NL10 INGB 0000 246 123 t.n.v. Stichting AK