WESTLAND | Een paar jaar geleden ontstond het idee om met lokaal geld aan de slag te gaan. Stap voor stap sluiten er meer ondernemers aan. Het team van Watermunt-Economie zoekt nog veel meer ambassadeurs om het verhaal uit te dragen.

W.E, Team

Missie

Regiogeld in de vorm van de Watermunt is een effectief middel om de economische groei in dorpen en steden te versterken. Door met het contante geld te betalen gaan we lokaal tal van maatschappelijke economische uitdagingen het hoofd bieden.

█ De toelichting brief zoals onderstaand wordt aan diverse adressen verstrekt. Lees deze brief aan alle inwoners.

Binnen het netwerk doen we zaken op basis van wederzijds vertrouwen, garantie en zekerheid. Zo is het gebruik helder, laagdrempelig en doeltreffend. Het is de manier om financiële zelfbeschikking te waarborgen en duurzaam jouw leefomgeving te verbeteren voor mens, dier en natuur.

WEBSITE: www.watermunt-economie.nl/

Facebook: www.facebook.com/watermunten/about

ONS TEAM: www.watermunt-economie.nl/ons-team

Brief van initiatiefnemer Hans van Poelgeest

Hans van Poelgeest:

“Af en toe voel ik me wel eens een beetje als David tegen Goliath: we mogen opnieuw naar de stembus, het vertrouwen in de landelijke politiek is historisch laag en de ongeremde regeldruk die de Europese Unie via de WEF georiënteerde demissionaire regering elke Nederlander in zijn bestaan raakt blijft onbeteugeld. Het motiveert mij steeds meer om zelfredzaam en zelfvoorzienend te worden.

De waarde van de Euro gaat onderuit. Versterkt door inflatie, oplopende kosten in levensonderhoud met als gevolg groeiende armoede en de komst van een digitale Euro maakt dat steeds meer Maassluisenaren kijken naar praktische oplossingen om winkelstraten in eigen kern gezond en koopkracht in eigen portemonnee vitaal te houden. De Watermunt doet vanaf februari 2023 dienst in onze regio. Het contanten lokale circulaire betaalmiddel circuleert tussen producenten, middenstanders en consumenten.

Een pessimist klaagt over de wind, de optimist laat de zeilen zakken en de realist past koers aan.

We nodigen winkeliers, verenigingen, bedrijven, zelfstandigen in Maassluis en omgeving uit de voordelen te verkennen en het netwerk te versterken. Onze ambitie is om 150 steunpunten in de regio aan te kunnen bieden. Maak als consument kennis met de rentevrije economie, als organisatie zonder winstoogmerk hebben we uw hulp nodig dit te bereiken. Wordt donateur of steun ons met een gift.

De Watermunt
Korte uitleg Watermunt: regiogeld in de vorm van de Watermunt is een effectief middel om de economische groei in kernen van onze regio te vitaliseren. Door met de contanten te betalen gaan we een aantal maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden. Binnen het netwerk doen we zaken op basis van wederzijds vertrouwen, garantie en zekerheid. Zo is het gebruik helder, laagdrempelig en doeltreffend. Het is de manier om financiële zelfbeschikking en keuzevrijheid te waarborgen.

Koop Watermunten
Watermunten koopt u via de webwinkel en kunt u uitgeven bij meer dan 50 acceptatiepunten.”

Dank voor uw belangstelling voor ons plan

W.E. Team


Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud