© www.maassluis.nu - Aanpassing Avonturis

Natuurspeelplaats Avonturis in Maassluis is sinds de feestelijke opening op 11 juni 2014 een groot succes. Veel kinderen uit Maassluis en omgeving gingen er al lekker buiten spelen. Na een ‘winterslaap’ wordt de speelplaats na het Paasweekend ‘zomerklaar’ gemaakt, zodat zij er ook vanaf de officiële opening van het speelseizoen op 22 april a.s. weer volop kunnen genieten. Tevens wordt het speelontwerp iets aangepast. Want vanuit oogpunt van de veiligheid, wordt de waterplas een speelstrandje maar blijft het kliederen met water voor jong en oud mogelijk!

Vooral het water blijkt een belangrijk speelelement in Avonturis. Voorgaande zomer werd het water in de waterplas echter snel troebel en waren er stankklachten, wat door de bezoekers als onaangenaam werd ervaren. Om problemen door de waterkwaliteit te voorkomen en een goede kwaliteit te kunnen blijven garanderen, werd de waterplas vanaf juli 2014 preventief wekelijks voorzien van vers water. Hierdoor konden de kinderen veilig met water blijven spelen. Het wekelijks preventief verversen van het water in de zomer is een kostbare en tijdrovende maatregel en biedt geen structurele oplossing.

Resultaat waterbemonstering
Om de waterkwaliteit te beoordelen zijn vanaf juli jl. wekelijks watermonsters door het waterschap genomen. Het bleek dat bacteriën in de waterplas afkomstig zijn van menselijke uitwerpselen en dierlijke uitwerpselen (watervogels en konijnen). Daarnaast werd ook blauwalg aangetroffen. Alhoewel deskundigen verbaasd waren dat blauwalg in dit brakke water kan gedijen, bleek uit overleg met het expertise centrum van de Wageningen University (WUR/Alterra), GGD en het RIVM dat veel natuurspeelplaatsen met deze problematiek kampen. Omdat het water voedselrijk is en de waterplas ondiep en daardoor snel opwarmt, is het een ideale biotoop voor bacteriën. Na goed overleg heeft de gemeente dan ook besloten om de waterplas te dempen en een andere invulling te geven.

Kliederen met water
In overleg met ontwerpster Sigrun Lobst is een speels alternatief bedacht. En doordat het stromend water uit de beek direct naar de Nieuwe Waterweg wordt afgevoerd, kan de beekloop, de handpomp en de watertrap behouden blijven. De kinderen kunnen dan ook naar hartenlust met water blijven spelen en dammen bouwen in de beek.

aanpassing waterplas Avonturis sm

klik op de tekening voor een grotere weergave

Het gebied van de waterplas wordt in tweeën verdeeld, met de beekloop er tussendoor. Het ene deel wordt een mooi groengebied. Een bloemen graslandmengsel voor natte gronden zorgt hier voor kleur en fleur. Later zal er hier met vrijwilligers nog een avontuurlijk pad doorheen worden gemaakt. Het andere deel wordt een zandstrandje met houten windschermen. In combinatie met het water uit de beek kunnen de kinderen hier fantastische zandkastelen bouwen.

Toekomstige controle
Ook na aanpassing van de plas wordt de waterkwaliteit gemonitord. Om de beek schoon te houden wordt deze een aantal keer per jaar drooggelegd en schoongespoten.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt