ook bij waterschap Rivierlanden inspecteert men de droge dijken

DELFLAND | De afgelopen maand is het warm en droog geweest. In grote delen van het land wordt inmiddels gesproken van droogteproblemen.

In het zuiden en oosten zijn beregeningsverboden van kracht. Delfland heeft in mei/begin juni nog vrij veel neerslag gehad, waardoor bij ons de actuele droogtesituatie meeviel tot half juli. Maar dat betekent niet dat het Hoogheemraadschap stil blijft zitten.

Goede buren
Om de waterpeilen op niveau te houden, pompt het Hoogheemraadschap dag en nacht zoet water het gebied in. Dat was tot half juli al meer dan 5 miljard liter. Dat is belangrijk voor de waterkwaliteit, planten, bomen en dieren, voor boeren en tuinders en voor de stevigheid van onze dijken. Kortom, voldoende zoet water van goede kwaliteit is belangrijk voor ons allemaal.
Zij hebben daarover afspraken met onze buurwaterschappen. Deze zijn vastgelegd in waterakkoorden. Het water dat Midden-Delfand binnenlaat, komt uit het Brielse Meer dat in het gebied van waterschap Hollandse Delta ligt, een deel daarvan sluizen zij sinds half juli weer door naar Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Droogtegevoelige dijken
Droogte is een geleidelijk oplopend proces. Dat geldt ook voor de gevolgen die droogte heeft voor onze keringen. Onze dijkinspecteurs houden de situatie daarom goed in de gaten. Dijken waar vorig jaar reparaties zijn uitgevoerd naar aanleiding van scheurvorming lopen we al extra na. Waar nodig ondernemen we actie. Vanaf vorige week zijn de dijkinspecties uitgebreid naar alle droogtegevoelige dijken.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt