© PR – De Groote Lucht in Vlaardingen

Op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen wordt deze week de eerste paal geslagen van twee windmolens. Delfland stelt haar grond beschikbaar voor het opwekken van groene energie. De windturbines zijn eigendom van Yard Energy en gaan duurzame energie leveren voor ongeveer 4.000 huishoudens.

De twee windmolens komen te staan langs de Nieuwe Waterweg ter hoogte van de Maassluissedijk 175 in Vlaardingen. De wieken vangen de wind op een hoogte van 80 meter en zullen hierdoor gemiddeld 11,7 gigawattuur (GWh) per jaar aan energie produceren. Dat staat gelijk aan de benodigde energie voor de inwoners van een wijk als Vlaardingen Ambacht. De energie wordt geleverd aan het algemene elektriciteitsnet.

 Energiefabriek

Voor het transporteren en zuiveren van afvalwater is veel energie nodig. Delfland gebruikt hiervoor al groene energie, maar streeft ernaar om het energieverbruik te verminderen en de techniek en het terrein te benutten om energie te winnen. De windmolens zijn hier een goed voorbeeld van. Ze leveren naast groene energie aan het elektriciteitsnet ook jaarlijks een financieel voordeel voor Delfland op. Maar ook het zuiveringsproces zelf levert energie op. Het is eigenlijk een energiefabriek, want tijdens dit proces komt biogas vrij. Deze energie wordt hergebruikt in de installatie. 40 procent van de totale energievoorziening van de zuiveringsinstallatie is afkomstig van eigen biogasproductie.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt