door Bert de Reuver

MAASSLUIS | Per heden is de website van de Stichting Herstel Doorvaart Nieuwe Water in de lucht. Het streven van de stichting is om de oude vaarverbinding tussen Maassluis –Midden Delfland – Westland en Den Haag weer te herstellen zodat kleine elektrische sloepen en kano’s hier weer gebruik van kunnen maken.

█ De stichting is een burgerinitiatief dat het cultureel erfgoed van het Nieuwe Water weer in ere wilt herstellen, zodat – zoals dat in het verleden van toepassing was – het Nieuwe Water weer kan doorstromen en zo bijdraagt aan het vergroten van de biodiversiteit, klimaatadaptie, behoud van het cultureel erfgoed en de ontwikkeling van ondernemerschap in de regio.

█ De website geeft informatie over de stand van zaken van het project, alsmede inzicht in de diverse rapporten die hierover zijn verschenen. De stichting streeft er naar om zoveel mogelijk studenten te betrekken bij het project. Zo heeft een student onder leiding van de professoren Ronald Waterman en Jan Stuip het rapport “Aquapunctuur voor het revitaliseren van de binnenlandse vaarwegen” gemaakt dat betrekking heeft op het Nieuwe Water. Ook wordt vermeld dat de Stichting dit jaar een symposium organiseert voor belangstellenden.

Historie

Het Nieuwe Water water is voortgekomen uit het netwerk van getijdekreken die het overtollige water uit het gebied dat we nu het Westland noemen naar de maasmond afvoerden.

In de 12e eeuw werd een dijk aangelegd om het gebied te beschermen tegen hoogwater. Hierdoor lukte het de kreken niet meer om voldoende water af te voeren. Een verbond werd aangegaan met de ‘nieuwe waterlozinge’ die langs de dijk liep, helemaal tot aan de spuisluis in Maassluis. Door deze spuisluis kon het water uit het laag gelegen land worden geloosd. De ‘nieuwe waterlozinge’ werd later ‘het Nieuwe Water’.

Tegenwoordig wordt het overtollige water geloosd door grote vaarten en gemalen. Het Nieuwe Water verloor zijn functie en is in verval geraakt. Totdat het water werd herontdekt als een rustiek blauwgroen lint langs de zuidwestrand van de metropolen Rotterdam en Den Haag. Er zitten wat ‘kreukels’ in dit groenblauwe lint: te lage bruggen, duikers die niet overbrugd kunnen worden en harde beschoeiingen.

Worden deze weggehaald dan is er een aantrekkelijke rustieke aansluiting tussen Het Westland en Maassluis en Maasland, die op meerdere manieren benut kan worden.

U kunt nu al (via een link op de website) uw belangstelling aangeven en inschrijven op de nieuwsbrief. Verdere informatie is te vinden op de site van de stichting www.nieuwewater.com

kano’s bevaren nu al Het Nieuwe Water

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen

1 Reactie

  1. F de Jong
    12 maart 2024 at 15:15

    Dit plan is leuk, maar gaat niet gebeuren dus blijven dromen.