AWP wil eerlijke waterschapsbelasting naar draagkracht

DELFLAND | De AWP wil de waterschapsbelasting eerlijker maken. Nu betaalt elk huishouden inwonertax. Huishoudens met een eigen huis betalen daarnaast ook eigenarentaks. Ko Heijboer (Maassluis) van AWP Delfland wil de inwonertaks afschaffen. “We moeten terug naar het eeuwenoude systeem van waterschapsbelasting op basis van de waarde van het beschermde bezit. Wie een klein huis bezit, betaalt weinig, wie een groot huis heeft, betaalt meer”.

“De inwonerstaks is voor ieder huishouden gelijk, of je nu alleen woont om met z’n tienen. Terwijl normaal gesproken de sterkste schouders juist de zwaarste lasten dragen”, zegt Ko Heijboer. Vooral mensen met een kleine beurs, zoals AOW-ers en studenten, en mensen met een huis met een WOZ-waarde tot 440.000 euro, zullen profiteren van het afschaffen van de inwonertaks.

Kwijtschelding is een heikel onderwerp in Delfland. Maar als de inwonertaks wordt afgeschaft, is er helemaal geen kwijtschelding meer nodig. Want mensen zonder eigen huis betalen dan sowieso geen watersysteemheffing meer. “Mensen met dure huizen gaan wel meer betalen”, zegt Heijboer, “maar dat gaat om een paar tientjes per jaar”. 

Ko Heijboer (MAASSLUIS ) is kandidaat voor de AWP Delfland op plaats 3 op de kieslijst

Ko Heijboer

“Een stem op de AWP is een stem op een pragmatisch- progressieve politiek. Ik wil mij inzetten voor een eerlijke, rechtvaardige belastingheffing”, zegt Ko Heijboer.

Wat betekent dat voor mij als individu?

Uitgangspunt is dat de totale belastinginkomsten voor Delfland niet veranderen door afschaffing van de inwonertax. Links in de tabel staat de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro hoort een inwonertax van afgerond 121 euro plus 69 euro eigenarentaks, samen 190 euro. In het voorstel van de AWP zou dat verlaagd worden naar 142,50 euro.

Het omslagpunt zit rond een WOZ-waarde van 440.000 euro, dan betaal je in de oude situatie 8 euro minder dan in de nieuwe situatie. Een huishouden met een huis met WOZ-waarde van 700.000 euro zou in de nieuwe situatie 399 euro betalen. Maar de overstromingsschade aan een huis van 700.000 euro WOZ-waarde is natuurlijk veel hoger dan bij een huis van 250.000 euro.

Wat betekent afschaffen van de inwonertaks? Berekening op basis van 541.600 huishoudens en 225,535 miljard aan WOZ-waarde (begroting Delfland 2023)Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek