MAASSLUIS | De afgelopen jaren is er verschillende malen wateroverlast geweest in de omgeving van de Lange Boonestraat. De gemeente Maassluis werkt met het project Maassluis Rainproof om de wateroverlast te beperken of voorkomen. Bijvoorbeeld door het water tijdelijk op te vangen en op te slaan om het vervolgens af te voeren naar het rioolstelsel.

nooit meer dit:

Voor de Lange Boonestraat en directe omgeving maakt de gemeente een ontwerp met maatregelen om de wateroverlast aan te pakken. Het is de bedoeling dat naast het bestaande gemengde riool (vuilwater en regenwater) een extra riool wordt aangelegd waarin het regenwater wordt opgevangen en afgevoerd. Onder de wegverharding wordt een zogenoemd krattenpakket (Aquaflow-systeem) aangelegd, waarin het regenwater in eerste instantie wordt verzameld en vastgehouden om daarna geleidelijk te worden afgevoerd via het nieuw aan te leggen riool naar de waterpartij in het Oleanderpark. In de toekomstige situatie wordt het huidige gemengde riool alleen nog gebruikt als vuilwaterriool.

De inrichting van de straat blijft in principe zoals het nu is. Wel is het de bedoeling dat de huidige tegelverharding van de fietspaden wordt vervangen door rood asfalt en dat twee extra laad- en losstroken worden toegevoegd

.

Waalpartners

De gemeente streeft ernaar om vóór zomer 2023 nog te beginnen met de uitvoering van de maatregelen om wateroverlast te beperken of te voorkomen. Daarom werkt de gemeente nu aan het voorontwerp, dat vervolgens wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp.


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen