© PR - Vrijzinnig Centrum ‘De Witte Herberg’ is een nieuwe naam

Bij het lezen van bovenstaande titel fronst u misschien de wenkbrauwen. ‘‘Witte Herberg’? Daar heb ik nog nooit van gehoord’, zult u denken. Dat is wel een beetje terecht. Vrijzinnig centrum ‘de Witte Herberg’ is een nieuwe naam, maar het is een nieuwe naam voor een vertrouwd fenomeen: de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Maassluis e.o.

Het bestuur van de NPB Maassluis heeft besloten haar naam te veranderen in Vrijzinnig Centrum ‘De Witte Herberg’ om haar uitstraling wat meer maatschappelijk en wat minder kerkelijk te maken. Het is niet dat zij zich schamen voor die kerkelijke traditie, integendeel! Wel vindt men het belangrijk om te onderkennen, dat de drempel naar kerkelijke gemeenschappen wel eens een beetje hoog is voor sommige mensen om allerlei redenen.

Daarom wil zij vooropstellen dat iedereen, met of zonder kerkelijke achtergrond bij hen welkom is, want iedereen zoekt op zijn manier naar de zin van zijn bestaan, naar de achtergronden van bepaalde ideeën en naar antwoorden op vragen. Daarbij hoort geen vooropgesteld kader of een door mensen vastgestelde waarheid, die andersdenkenden buitensluit. Binnen de vrijzinnigheid vindt men dat men open moeten kunnen luisteren wat anderen te zeggen hebben en dat men daarvan kan leren en begrijpen wat anderen bezighoudt en wat anderen belangrijk vinden.

Men heeft de naam van de afdeling veranderd in ‘de Witte Herberg’, een naam die beter uitdrukt wat men bedoelt. Een herberg is een huis waar je kunt binnenkomen, enige tijd onderdak hebt en weer verder kan reizen. Je kunt een keer aankomen en vertrekken, maar je kunt ook geregeld op je reizen door het leven de herberg weer aandoen. Daar ben je vrij in.

De landelijke vereniging ging hen daarin al voor. Deze discussies zijn ook op landelijk niveau gehouden en het resultaat daarvan is een verandering van de naam ‘Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB’ in ‘Vrijzinnigen Nederland’. Een wat algemener aandoende naam. Niet om de traditie weg te moffelen of iets dergelijks, maar om open te staan in een veranderende maatschappij, waar tradities, die vroeger vanzelfsprekend waren, veranderen en waar vragen, doelen en behoeftes van mensen anders onder woorden worden gebracht.

Er hoort een andere, nieuwe benadering bij. Vrijzinnig Centrum ‘de Witte Herberg’ probeert op deze manier mee te gaan met een nieuwe generatie mensen die net als vroeger zin zoeken in het leven. Daarom houden we onze tweede naam ‘Vrijplaats voor Zingeving’ wel in ere.

Op zondag 28 september gaan we in onze eerste vrijzinnige viering van het nieuwe seizoen in op deze nieuwe richting die we willen inslaan. U bent van harte welkom om deze viering mee te beleven in het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1. Aanvang 10.15 uur! Tot ziens!

Inlichtingen over het vrijzinnig centrum ‘de Witte Herberg’ kunt u krijgen bij onze geestelijk inspirator, Cisca Peters via e-mail ciscapeters@hotmail.com of haar telefoonnummer 06-33706877.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. 23 september 2014 at 10:34

    Cisca Peters ken ik van Ronny Tober,
    samen naar de kermis.
    Maar witte kerkje veranderen in,
    witte herberg dat is niet mis.