‘Macht speelt met macht
een (dodelijk) spel’

Zie dit gedicht verhaal
met haakjes als schrijftekens
als een proces verbaal
dat zorgt voor hoofdbrekens.

”Vordering,
(dat eisen wij.)

Kleine verandering
in naam
met grote verschillen
in faam.

‘Van Net an ya hu
tot Wet van ja ho!’

Met naam Ben-ja-min
dat is ook Poetin
waar zijn jullie
in Godsnaam mee bezig.

Vrede is ver
verder dan ooit
zo dicht bij huis
rusten de wapens nooit.

(Maak van Tel Aviv Tel Viva!)

‘Oe(i) kra(ait) Ine!’
(angst regeert.)

Wat heeft de angst
met hen gedaan
laat alles wat ademt
in vrede bestaan
leer nu of nooit
samen te gaan.

Nog eens zes jaar Poetin;
wat staat hun te wachten?

Na-val-ny-weg.
Poetinputin.

Smeekbede voor Vrede;
(voor oorlog is geen rede.)

Moslims, Joden,
Christendom
bewaar de vrede
doe niet stom.

Krijgen ’t voor de kiezen
met al die verliezen.

(‘Van Lijden tot Leiden.’)

Wereldleiders
hoor ‘ns even
ik heb voor U
’n heel goed plan
staak onmiddelijk
het vuren
maak er
wereldvrede van.

Dat zou heel fijn
en Werelds zijn!

B(e)iden (ge)en Tr(i)ump(h).

(tussen twee haakjes)
hoe ziet U de toekomst
hoopvol of somber?

Aad Rieken.

De rubriek ‘Ingezonden’ leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    23 maart 2024 at 09:46

    Stemmingmakerij, (vals gestemd) tijdens frauduleuze stemming, met verbijstering gekeken naar een fragment in het journaal als een soldaat van de Russische krijgsmacht bij een stemhokje naar binnen gaat om te kijken of diegene wel of niet het juiste/verkeerde hokje heeft aangekruist.