door gemeente maassluis

MAASSLUIS | De gemeente is gestart met het aanleggen van een nieuwe rioleringsbuis in de Elektraweg. De werkzaamheden worden in vier fasen gedaan. De eerste fase start 9 oktober. Als alles volgens planning loopt is het laatste werk (fase 4) na 8 november klaar. 

Het werk zorgt voor wat overlast door een aantal (gedeeltelijke) afsluitingen en tijdelijke parkeerverboden. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid.

Bereikbaarheid en omleiding 

De bedrijven aan de Elektraweg blijven bereikbaar. Tijdens het werk blijft één rijstrook beschikbaar, behalve op de kruisingen waar wordt gewerkt. Tijdens het werk wordt het verkeer zoveel mogelijk om-en-om geleid langs het afgesloten deel van de weg waar wordt gewerkt. Op een aantal locaties is dit niet mogelijk, het verkeer wordt dan omgeleid via de Noorddijk.

De omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden.   

  • Fase 1 (blauw): verkeer in beide richtingen wordt omgeleid; 
  • Fase 2 (rood): verkeer wordt met van verkeersborden, om-en-om langs de werkzaamheden geleid; 
  • Fase 3 (groen): verkeer wordt met verkeersborden, om-en-om langs de werkzaamheden geleid;  
  • Fase 4 (paars): verkeer richting de Helderingstraat blijft mogelijk. Het verkeer richting Mozartlaan wordt omgeleid via de Noorddijk. 

De bestaande riolering in de Elektraweg zit aan zijn maximale vermogen. Om wateroverlast voor de toekomst te voorkomen wordt een nieuw riool aangelegd tussen de Mozartlaan en de Heldringstraat. De gebouwen aan de Elektraweg worden hierop aangesloten. De bestaande riolering blijft liggen en wordt gebruikt voor de afvoer van regenwater. Het scheiden van het regenwater en rioolwater voorkomt overlast in de toekomst én bijkomend voordeel is dat het relatief schone regenwater niet onnodig bij de rioolwaterzuivering terechtkomt.   

Vragen en informatie 

Vragen over de geplande werkzaamheden? Neem dan contact op met Jelle van Aalst of Clemens van der Velde, via: 14010. Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen