MAASSLUIS | De aardbevingen in Groningen hebben niet alleen gevolgen voor de Groningers. Het besluit om minder gas uit de grond te halen, raakt ons allemaal. En daarmee lijkt het einde van het gastijdperk een stapje dichterbij te komen. De gemeente Maassluis denkt uiteraard na over hoe de stad zich duurzaam moet ontwikkelen. De gemeente heeft als doel om in 2040 CO2-neutraal zijn. De gemeente werkt men TNO en adviesbureau Over Morgen aan dit thema. Dit project valt onder het samenwerkingsproject Next Generation woonwijken van metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit project? Stuur dan een bericht naar: duurzaam@maassluis.nl

Duurzame stad 
Een duurzame stad gaat over nieuwe energie van bijvoorbeeld zonnepanelen, elektrische auto’s en windenergie. Maar ook bescherming tegen de effecten van klimaatverandering, zoals overvloedige regenval én leefbaarheid in de stad horen onlosmakelijk bij een duurzame stad. Dit project valt onder het samenwerkingsproject Next Generation woonwijken van metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het doel is om wijken weer aantrekkelijk te maken door ze om te vormen tot duurzame en gezonde woon- en leefgebieden, die ook levensloopbestendig en betaalbaar zijn.

Doel in 2040
Met kennisinstituut TNO en adviesbureau ‘Over Morgen’ maakt Maassluis samen een plan om dat doel in 2040 te halen. Hierin zal onder andere worden beschreven hoe Maassluis van het gas afgaat, wateroverlast bestrijdt en de leefbaarheid vergroot. Het gemeentebestuur betrekt daarbij nadrukkelijk de inwoners, ondernemers en de lokale organisaties. Want duurzaamheid gaat ons allemaal aan.

Mogelijkheden in Sluispolder
Als start van dat programma zal de komende maanden gekeken worden naar de mogelijkheden in de wijk Sluispolder. Daarnaast zal de gemeente met heel Maassluis in gesprek gaan. Aan bewoners en ondernemers in de wijk om mee te denken en te praten over de plannen.

Uiteraard worden tevens de netbeheerder en de woningcorporatie uitgenodigd deel te nemen aan het project. Later volgen nog andere partners, zoals onderwijs een maatschappelijk organisaties.  Overigens is een eerste stap al gezet: een aantal nieuwe woningen in Sluispolder-West heeft geen gasaansluiting meer.

Climate-Kic
TNO en Over Morgen leveren de kennis en begeleiden het project. TNO richt zich op Sluispolder en werkt in opdracht van het Europese initiatief Climate-Kic. In dit project wordt gewerkt aan het duurzaam maken van stadswijken in heel Europa. Meer informatie hierover is te vinden op: www.climate-kic.org.

Wijken toekomstbestendig
Het bureau Over Morgen zet zich in voor de hele stad. Daarbij kijkt het naar de kansen en mogelijkheden in de stad om wijken toekomstbestendig te maken met als doel: een duurzaam en CO2-Neutraal Maassluis in 2040.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    6 april 2018 at 09:48

    “Gas-Bel (Wat)-Let-Je!”