De werkzaamheden vinden plaats van 30 november 2020 tot en met 18 december 2020

MAASSLUIS | Op de Dr. Albert Schweitzerdreef, bij de kruisingen met Stadsmolen en Röntgendreef worden de kruisingen aangepast om veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers te verbeteren. Op beide kruisingen worden vergelijkbare veranderingen gedaan.

De bestaande fietsoversteek komt samen met een voetgangersoversteekplaats met een zebrapad op een verhoging (drempel) te liggen. Hierdoor worden de automobilisten gedwongen om of te remmen en overstekende voetgangers voorrang te geven.

© gemeentewerken

Voor de kruising bij de Stadsmolen komt ook een snelheidsbeperkende drempel. Daarnaast komt er begin 2021 extra verlichting bij de voetgangersoversteekplaatsen. Op de bijgevoegde tekeningen ziet u per kruising de nieuwe situatie.

 

© gemeentewerken

 

Afsluiting

Er vindt afsluiting plaats van Dr. Albert Schweitzerdreef bij genoemde kruisingen in de avond en nacht van 17 op 18 december 2020. Om in deze avond en nacht de wijk in en uit te rijden, kunnen bewoners van de Stadsmolen gebruik maken van de Dr. Jan Schoutenlaan en bewoners van de Rontgendreef van de Einthovendreef. Aan hulpdiensten wordt
altijd doorgang verleend.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt