MAASSLUIS | Storingen aan de openbare verlichting worden gemeld via de app of de website door burgers, buurtpreventie en collega’s. Deze meldingen worden doorgegeven aan de aannemer waarbij wij toezicht houden op de afhandeling. Op het moment dat de berichten in de media kwamen  , waren er geen meldingen over storingen op de Westlandseweg en waren de nieuwe armaturen al in bestelling. Vanuit beheeroogpunt is er geen actie ondernomen op deze storingen, de benodigde onderdelen ten behoeve van de reparatie hebben veelal dezelfde besteltijd als de nieuwe armaturen en reparatie zou in dat geval niet lonend zijn.

Niet bekend is of dit komt doordat de melders allang gestopt zijn met melden. De eerste melding was in november 2016 gedaan en die werd meteen gesloten verklaard. Ook vragen van de VSP in diezelfde week leidden niet tot actie.  De vraag is waarom de gemeente daarin geen aanleiding heeft gezien om zélf actie te ondernemen, B&W vond het immers zelf heel irritant, storend en vervelend, zoal wethouder Pleijsier verwoordde in de gemeenteraad.

Reportage dd 25 juli, zie deze “Maassluis en de openbare verlichting”

Opvallend ook dat de gemeente verkoos de keuze voor nieuwe armaturen en het lange bestelproces pas te communiceren nu er weer vragen worden gesteld.

[ Redactie]

De armaturen van de Westlandseweg betreffen de oudste armaturen die de gemeente bezit. Nieuwe moderne armaturen, die zelf een storingsmelding naar de beheerafdeling kunnen geven, zullen voor 1 oktober 2017 geïnstalleerd zijn.

B&W stelt: “Voor zowel bovengrondse als ondergrondse storingen worden de aannemers gehouden aan de huidige contractuele termijnen. In het nieuwe onderhoudsbestek openbare verlichting zullen voor doorgaande wegen nadere afspraken worden gemaakt omtrent doorlooptijden van reparaties. Er is een bestuurlijk overleg gepland op korte termijn met de directie van Stedin, over permanente oplossingen van notoire kabelstoringen de communicatie rondom storingen en de mogelijkheden van Stedin om te investeren in hun kabelnetwerk. Het netwerk is oud maar de gemeente is hier niet de eigenaar van. Stedin zal in het netwerk moeten investeren en is hiervoor aan zet.”

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  16 september 2017 at 18:39

  “Her-In-Richting!”

  Na het verzaken van verplichting,
  slaken we ’n zucht van verlichting.
  Het lange duister,
  nu het gefluister,
  komt er nu eind’lijk (g)een oplichting!

 2. Aad Rieken
  15 september 2017 at 14:49

  “Eindelijk Licht In De Duisternis?!”