MAASSLUIS | Tijdens het officiële afscheid van wethouder Arnold Keijzer die na 20 jaar wethouderschap afscheid nam sprak burgemeester Edo Haan de volgende woorden onder het toezien van tientallen genodigden uit de stad en omgeving. De burgemeester sloot of met het opspelden van de Ridderorde. Aansluitend volgde het informele gedeelte waarin de burgerij ten afscheid met tientallen naar de Burgerzaal kwam. Velen hadden voor hem een presentje meegenomen.


T O E S P R A A K

Beste Arnold en Toni en de rest van de Keijzerlijke familie,

Dames en heren,

“Beste mensen, Weet je wat het is? Het kom vanzelf altijd op zijn pootjes terecht. Maar je moet geen varken aan zijn staart trekken. Haastige spoed is zelden goed en van me-dit-en-me-dat en me-zus-en-me-zo. Mensen, je moet gewoon een beetje meejudoën, want gedane zaken nemen geen keer. Achteraf kijk je een koe in zijn kont. Ik zegt altijd maar: ‘Less is more’. Punt!”

Hoe word je een van de langst zittende wethouders van het land? Hoe hou je het 20 jaar vol? Nou zo dus! U herkent dat vast wel, die Keijzerlijke zinnen. Terwijl 1/3 van de wethouders de rit van 4 jaar niet volmaakt, zit Arnold 5 ritten uit en houdt hij gezag in de gemeenteraad en blijft hij populair in de stad.

visie, daadkracht en communicatie

Dat lukt alleen als je van uitzonderlijke klasse bent. Een goede bestuurder heeft visie, daadkracht en communicatievermogen.

En Arnold, communiceren kun je als geen ander. Jij beheerst het hele repertoire. Belangrijkste is dat je in de omgang steeds de menselijke toon aanhield. Jij, met jouw onafscheidelijke rode sjaal, bent steeds echt in contact met de mensen, met Maassluizers, de vele organisaties, bedrijven en instellingen. Daarnaast heb je visie en daadkracht. En dat gedurende twintig jaar. Ik blik terug op 20 jaar ‘Arnold’.

Arnold begint ‘vlak na de opening van de Nieuwe Waterweg’. Op 14 april 1998 word je door de gemeenteraad van Maassluis benoemd tot wethouder; daarvoor was je al vier jaar lang steunraadslid voor de PvdA. Vanaf dat moment ben je steeds op sjouw; heb je je onvermoeibaar voor Maassluis en haar inwoners ingezet. ‘Onvermoeibaar’ is een woord dat vaak gebruikt wordt om iemands verdiensten te omschrijven, wellicht te vaak. Maar in jouw geval is de term ‘onvermoeibaar’ zeer terecht. Je bent als wethouder en locoburgemeester in die twintig jaar werkelijk overal in de stad te vinden geweest: doordeweeks en in het weekend; ’s ochtend, ’s middags, ’s avonds en soms ook ‘s nachts. Je bent daardoor zeer benaderbaar voor de Maassluizers: je loopt en fietst door de stad, je bent in het weekend langs de sportvelden te vinden en je stapt op werkelijk iedereen af om een praatje te maken. Dat leidt voor ambtenaren dan wel tot de eeuwige ‘lijstjes van Arnold’ met daarop de vindplaatsen van losliggende tegels, zwerfvuil en graffiti.

de stad waar ik zo van houd

Ook de laatste weken, hoewel je weet dat je stopt als wethouder, ben je daarmee doorgegaan. Je hebt namelijk oprecht plezier om met allerlei mensen te praten, het maakt niet uit of iemand een hoge functie heeft of niet. ,,Iedereen heeft een verhaal,’’ denkt je waarschijnlijk, ,,en ieder verhaal is belangrijk want ik dien als wethouder de stad waar ik zo van houd.”

In die twintig jaar heb je vele onderwerpen behartigd. Wonen en ruimtelijke ordening is daarbij wel de rode draad geweest; een soort rode sjaal eigenlijk. Hierbij zocht je nadrukkelijk de samenwerking op met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met name door jouw visie zijn er diverse grote projecten tot stand gekomen. Een recent aansprekend voorbeeld is Wilgenrijk, waarbij de Dijkpolder wordt ontwikkeld tot een veelzijdige groene landelijke woonwijk van 1.750 woningen in allerlei prijsklassen. Het is mede dankzij jouw inzet dat deze woonwijk in de Dijkpolder tot stand komt. Naast een enkel stel van middelbare leeftijd, trekt deze wijk nieuwe jonge gezinnen naar Maassluis of behoudt ze voor de stad. En dit in combinatie met behoud van werkgelegenheid van meer dan zevenhonderd lokale banen van de internationaal gevestigde Lely Agri Groep. Je hebt je daarvoor enorm ingezet.

Onder jouw begeleiding heeft Lely Agri Groep een ontwikkelvisie gemaakt voor het gebied, een masterplan en uiteindelijk een bestemmingsplan. De combinatie van werken en wonen binnen één gebied is op deze schaal nog niet eerder in Nederland voorgekomen. Bovendien ben je ook intensief betrokken geweest als verbindende kracht in de samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers in de stad en de regio. Het initiatief van Lely om techniek-workshops voor basisscholen te organiseren, is er mede gekomen door jouw inzet. Dit is een belangrijke stimulans om technische vaardigheden bij de jeugd te promoten om zo technische basiskennis voor Nederland te behouden.

de stad is er voor iedereen
Een ander belangrijk groot project is de Burgemeesterswijk. Deze wijk, met voorheen met zo’n 1.300 flatwoningen aan de westkant van Maassluis, heeft onder jouw leiding een grondige opknapbeurt ondergaan; dat wil zeggen grootschalige sloop en daarna nieuwbouw. Inmiddels hebben zo’n duizend woningen plaatsgemaakt voor gevarieerde nieuwbouw. Ook is een deel van de bestaande woningen gerenoveerd. Daarnaast zijn de openbare ruimte, het groen en de wegen opnieuw ingericht. De Burgemeesterswijk is dankzij jouw inzet veranderd in een gewilde, gemengde wijk die voor iedereen bestemd is. Dat is ook altijd jouw motto geweest: de stad is er voor iedereen!

Andere voorbeelden van grote projecten zijn Het Balkon, een unieke nieuwe woonwijk aan de rivier en de Sluispolder-West.

Ik zei laatst tegen de nieuwe wethouders dat je als wethouder meestal de projecten opent die je voorganger begonnen is. Dat was bij jou dus niet het geval. Uitzondering is de komende wijk de Kade. Als die wijk er over een paar jaar staat zullen weinigen zich realiseren dat deze wijk met ruim 500 woningen ook door jouw inzet is gekomen.

vernieuwend voor Nederland

Bijzondere vermelding verdient ook jouw inzet, in samenwerking met tien maatschappelijke partners, voor het woonzorgcomplex De Vloot. Anticiperend op de bezuinigingen en veranderingen in de zorg en welzijn en de trend om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, zijn in dit complex verscheidene partijen in de keten wonen-zorg-welzijn bijeengebracht. Zij werken nu samen om de juiste woonworm en bijbehorende zorg aan sociale doelgroepen te kunnen bieden. De Vloot maakt onderdeel uit van de zogeheten woonservicezone, een wijk die zo is ingericht dat alle bewoners, ook de bewoners met een beperking, er onbezorgd kunnen wonen. Dit concept is vernieuwend voor Nederland.

Bijzondere aandacht in al deze projecten had je voor alle huishoudens die aangewezen waren op sociale huurwoningen en voorzieningen. In constructieve onderhandelingen met woningcorporatie Maasdelta konden deze woningen en voorzieningen worden gerealiseerd. Goede voorbeelden hiervan zijn wijkgebouw De Flat in de Burgemeesterswijk en het wijkontmoetingscentrum in de plint van het nieuw te bouwen seniorencomplex aan de PC Hooftlaan in Sluispolder West.

typische PvdA-bouwwethouder

Door al deze bouwprojecten is het aanzien van de gemeente Maassluis letterlijk en figuurlijk ingrijpend gewijzigd. Je bent dan ook te omschrijven als een typische PvdA-bouwwethouder. Eigenlijk ben je de Jan Schaeffer van Maassluis. Door jouw bouwlust is halverwege jouw periode als wethouder het inwonertal van de gemeente Maassluis, na een lange periode van daling, weer gaan het stijgen. Ook dit jaar zal Maassluis weer een stijging in het inwonertal laten zien. Dit ondanks het gegeven dat vroeger gemiddeld 5 mensen in een huis woonden en tegenwoordig nog maar 2. Ik heb wel eens gezegd dat je de halve stad hebt gesloopt en daarna herbouwd. Eerst krimpen daarna weer groeien en bloeien. Maassluis is dankzij jouw inzet een nog mooiere stad geworden; geliefd om in te wonen, werken en recreëren.

Maar het zou jou te kort doen om jou alleen als een eminente bouwwethouder te kenschetsen. Ook op andere beleidsterreinen heb jij je sporen na gelaten.

Zo ben je heel betrokken geweest bij vele maatschappelijke instellingen zoals de Stichting Onder Eén Dak (STOED), Dierenhoek ’t Sparretje en de Voedselbank Maassluis. Die betrokkenheid uit je in zorg, ondersteuning en belangstelling voor dit werk.

werk van 2 wethouders

Eigenlijk had je, zeker de laatste periode zo’n grote portefeuille, dat je het werk van 2 wethouders deed. Zo was je ook in touw als wethouder onderwijs, wethouder jeugd, wethouder zorg, waaronder de WMO, thuiszorg e.d. vallen.

Je bent ook een van de voortrekkers geweest in de revitalisering van de historische binnenstad van Maassluis waarbij 5 miljoen euro werd verkregen van het Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken. In het jubileumjaar 2014, toen Maassluis vierhonderd jaar zelfstandigheid vierde, zijn de laatste werkzaamheden afgerond. De binnenstad is mede dankzij jou, Arnold, een echte parel geworden. De revitalisering heeft gezorgd voor trots onder de Maassluisers. Die trots heeft geleid tot een nieuw elan en geloof dat Maassluis een bijzondere stad is. Mede hierdoor heeft de stadspromotie en de citymarketing een nieuwe drive gekregen, wat gezorgd heeft voor een toename van het aantal bezoekers en toeristen. Tot mijn grote vreugde las ik in het college-akkoord van het nieuwe college dat we dit beleid om recreatie en toerisme te bevorderen, met kracht gaan voortzetten.

loco-burgemeester

Arnold, je bent ook heel lang de eerste loco-burgemeester geweest. Zo heb je heel veel echtparen bezocht in verband met hun 50- of 60-jarige huwelijk. Maar Arnold, jij bent geenszins een wethouder die zich alleen bij vrolijke gebeurtenissen laat zien. Bijzonder bijvoorbeeld was jouw betrokkenheid bij de nabestaanden van de Maassluise slachtoffers van vliegramp MH17 in de zomer van 2014.

Het hoogtepunt van je loco-schap was denk ik toch wel de Landelijke intocht van Sinterklaas in november 2016. Als lid van de driehoek zat jij op die zaterdag met het Openbaar Ministerie en de politie op het Stadhuis om te zorgen dat alles in goede banen bleef lopen.

Meestal moet je bij een locoburgemeester denken aan een soort wethouder Hekking. Zo’n wethouder die de burgemeester hinderlijk voor de voeten loopt. Dat gevoel heb ik bij jou nooit gehad. Vanaf mijn eerste werkdag voelde ik mij door jou in alles gesteund. Op een politiek-neutrale wijze maakte jij me wegwijs in het openbaar bestuur van de prachtige gemeente Maasluis. Een stad waar de omgangsvormen in de politiek, de normen en waarden gelukkig goed zijn; mede dankzij jouw goede voorbeeld.

Erepenning der Gemeente Maassluis

Beste Arnold, ik ga afronden. Het zal duidelijk zijn dat we als Maassluis jou heel dankbaar moeten zijn. Om dit tot uitdrukking te brengen doet het me veel deugd jou te melden dat het bijna voltallige college van burgemeester en wethouders, minus jou natuurlijk, heeft besloten jou de hoogste gemeentelijke onderscheiding toe te kennen: de Erepenning der Gemeente Maassluis!

Arnold kunnen jij en Toni naar voren komen?

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dames en heren, u had misschien wel gehoopt, en wellicht verwacht, dat Arnold in aanmerking zou komen voor een Koninklijke Onderscheiding omdat hij twintig jaar wethouder is geweest. Het feit dat je 20 jaar wethouder bent geweest is evenwel niet voldoende om een Koninklijke Onderscheiding te krijgen. Wethouders zijn na de invoering van het dualisme in het gemeentebestuur in 2002 officieel geen volksvertegenwoordigers meer. En ik citeer nu de regels die gelden voor Koninklijke Onderscheidingen voor wethouders: ,,Zij moeten dus voor de wijze waarop zij hun hoofdfunctie hebben uitgeoefend, beoordeeld worden als beroepsbestuurder, zoals de burgemeester. Dat betekent dat aantoonbaar moet zijn dat de wethouder met kop en schouders uitstak boven vakgenoten en een prestatie heeft geleverd die duidelijk uitging boven wat van hem verwacht mocht worden.”

Kortom, Arnold moet in die twintig jaar hebben geëxcelleerd. Is dat het geval?

Als ik alles wat ik gememoreerd heb, en daarbij heb ik natuurlijk heel veel moeten overslaan, zo overzie ben jij, Arnold, geen ‘gewone’ wethouder geweest. Je hebt veel meer gedaan dan van een gemiddelde wethouder verwacht mag worden. Jij hebt een prestatie geleverd die duidelijk uitgaat boven wat van een wethouder verwacht mag worden. Arnold, je was al een beetje ‘keizerlijk’.

Het doet me werkelijk bijzonder veel genoegen je te kunnen melden dat je vanaf nu ook een beetje ‘ridderlijk’ bent. Het heeft Zijne Majesteit de Koning namelijk behaagd je te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau! Van harte gefeliciteerd!

© Jelle Ravestein - wethouder Arnold Keijzer geridderd

© Jelle Ravestein – wethouder Arnold Keijzer geridderd

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  26 mei 2018 at 08:43

  “De Rode (Draad) Sjaal”

  Koninklijk Onderscheiden,
  Keijzerlijk Van Naam.
  Admiralitijd Ontbeerde,
  Ridderlijk Nu Aangenaam!

  Arnold Van Harte Gefeliciteerd!