MAASSLUIS | Het beroep bij de Raad van State over de 8e windmolen die door de gemeente Rotterdam gepland is bij de Oranjeplassen is nog steeds niet afgerond. Er zijn wel al een aantal argumenten (|bv visuele overlast voor omwonenden) als subjectief afgewezen. Ook argumenten op basis van de Wet voor Flora en Fauna redden het niet. Er speelt momenteel nog het onderwerp de “watervergunning”. Het hoogheemraadschap Delfland vindt dat deze voor als nog niet had mogen worden afgeven.

Maassluis zet in op het verplaatsen van de achtste paal naar een locatie ten westen van de andere zeven. Ook stelt de gemeente hoge eisen ten aanzien van maatregelen die voor die  paal zouden moeten worden genomen om op die plaats een dijkdoorbraak te voorkomen als er iets zou gebeuren met die molen.

 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    8 september 2016 at 09:19

    De Klap Van De Acht(terlijk)ste,Komt (Er) Heel Hard Aan!