MAASSLUIS | Afgelopen week een gesprek geweest tussen ambtenaren en voorzitters van twee moskeeën. In dat gesprek is door de gemeente aangegeven dat er geen mogelijkheid komt om islamitisch te begraven in Maassluis. Dit terwijl er al jaren gesprekken lopen met deze partijen. Hierbij zijn ze meermaals door de gemeente uitgenodigd, waarbij ook op locatie, om te praten over een samenwerking hierin.

█ Tijdens de commissie ‘uitbreiding van de aula en parkeermogelijkheid van Crematorium de Dijk’ op 17 januari 2023 heeft de wethouder de gemeenteraad verrast met de mededeling dat er geen Islamitische begraafplaats komt in Maasluis.

█ Tijdens het raadsbezoek aan de begraafplaats in september 2020 is verteld dat er gesprekken werden gevoerd met de islamitische gemeenschap over hun wensen behoeften.

█ Vervolgens zij er op 2 september 2021 n.a.v. het artikel in Algemeen dagblad van 6 juli 2021 artikel 51 vragen gesteld. In de beantwoording van deze vragen is aangegeven dat er een verzoek is ingediend en dat het in behandeling is genomen, ook werd er aangegeven dat een onderzoek plaats gaat vinden en dat de aanvragers/gemeenschap betrokken zullen worden.

Tijdens de commissie heeft wethouder Evers (VVD) ook aangegeven dat de aanvragers en de islamitische gemeenschap niet op de hoogte zijn gebracht van het besluit.

De fracties van de PvdA en CDA stellen de volgende vragen aan het college:

 1. Herinnert u zich uw beantwoording van onze schriftelijke vragen van 2021 over dit onderwerp?
 2. Welke stappen heeft u gezet in het door u toegezegde onderzoek en kunt u daar verslag van doen?
 3. Tijdens de bespreking van de uitbreiding van de aula van de begraafplaats gaf wethouder Evers (VVD) – ongevraagd – aan dat het niet mogelijk is om de islamitische begraafplek te realiseren, is dit gebaseerd op het onderzoek? Zo ja, kunt u dat dan mee sturen met deze bijlage?
 4. Inmiddels is er afgelopen week een gesprek geweest tussen ambtenaren en voorzitters van twee moskeeën. In dat gesprek is door de gemeente aangegeven dat er geen mogelijkheid
  komt om islamitisch te begraven in Maassluis. Dit terwijl er al jaren gesprekken lopen met deze partijen. Hierbij zijn ze meermaals door de gemeente uitgenodigd, waarbij ook op locatie, om te praten over een samenwerking hierin.
  a. Is het college op de hoogte van dit overleg?
  b. Naar ons weten is er geen politieke beslissing vooraf gegaan aan dit besluit. Waar kunnen wij deze politieke beslissing van het college terugvinden?
 5. In onze eerdere beantwoording van onze vragen erkende u de behoefte binnen de islamitische gemeenschap voor een begraafplek. Erkent u dat die behoefte er nog steeds is?
 6. Wethouder Evers gaf ook aan dat het ‘eeuwig durend graf’ een struikelblok kan zijn gezien de grootte van de begraafplaats. Er zijn voorbeelden in andere gemeenten, zoals Vlaardingen, waar wel een oplossing is gevonden. Er is namelijk daar ook een niet eeuwig durende islamitische begraafplaats. Hier is er gekozen voor eeuwig verhuren. De plek kan dan eeuwig van de familie blijven tegen betaling. Zijn deze en andere voorbeelden onderzocht?

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!