MAASSLUIS | In het coalitieakkoord is opgenomen dat “Het inzamelen van afval via de methode ‘omgekeerd inzamelen’ de komende jaren tot uitvoering wordt gebracht.” Omgekeerd inzamelen betekent dat niet het restafval, maar herbruikbare grondstoffen aan huis worden opgehaald.

Een raadscommissie buigt zich dinsdagavond over het voorstel waarna de raad mag (in)stemmen).

Om een vervolg te geven aan het project Beter Afval Scheiden nu 1 aannemer failliet is en om de afvalkosten te beheersen en bij te dragen aan het halen van de VANG-doelstelling vraagt wethouder Mulder om een besluit van de gemeenteraad een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten en daarvoor het vereiste budget (eenmalig en structureel) beschikbaar te stellen. Bij de aanbesteding gaan we uit van het gescheiden inzamelen van grondstoffen en restafval.

Zij vraagt om een aanvullend krediet van 4,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het straks gekozen scenario.

Daarnaast vraagt zij om geld voor de niet verhaalbare vorderingen op de failliete aannemer DBI een voorziening van € 450.000 aan te maken en deze te dekken uit het resultaat jaarrekening 2023.

Het gehele voorstel vind je hier


Bij de buren gaat het juist niet die kant uit:

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek