© www.maassluis.nu - geen welles-nietes, maar elkaar vinden

In het jongste persoverleg liet wethouder Pleijsier desgevraagd weten dat de werkzaamheden aan de Laan 1940-1945 geen grote gevolgen zouden hebben voor de toegankelijkheid voor de wijk en derhalve winkelcentrum Palet. Hij stelde dat dit winkelcentrum gedurende het gehele project voor al het verkeer bereikbaar blijft:

‘Er zijn geen afsluitingen die het winkelcentrum ontoegankelijk maken. Al het gemotoriseerd verkeer wordt gedurende de periode van afsluiting omgeleid via de Vermeerlaan. In de spitsperioden zullen verkeersregelaars worden ingezet. Daarnaast heeft de aannemer van het project toegezegd de ‘vindbaarheid’ van het winkelcentrum middels bebording maximaal te waarborgen.”

De winkeliersvereniging Palet blijkt echter niet tevreden over het handelen van de gemeente Maassluis. De voorzitter van de winkeliersvereniging stelt dat het  winkelcentrum tijdens de verbouwing twee keer 14 dagen lang vrijwel onbereikbaar is, terwijl anders was afgesproken. Hij wil met de gemeente om de tafel gaan zitten om te praten over een compensatie voor geleden omzetverlies.

[ morgen meer berichtgeving ]

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt