DELFLAND | Delfland heeft een heel team aan controleurs rondlopen om de glastuinbouwsector in de gaten te houden. Die kosten worden uit de waterschapsheffing betaald, die voor 91% door de inwoners wordt opgebracht en minder dan 1% door de glastuinbouw.

Een voorstel voor een kleine verhoging van 90 euro per hectare glas om tenminste de kosten voor de aanstelling van nog drie controleurs gedeeltelijk te dekken, haalde het niet in het AB van Delfland 
in december 2023.

Vorig jaar waren er tien bestrijdingsmiddelen uit de glastuinbouw boven de norm in het oppervlaktewater van Delfland.


VVD, BBB, CDA en Natuurterreinen (benoemd door Natuurmonumenten) stelden zich op het standpunt dat ‘het niet eerlijk is om de goeden onder de kwaden te laten lijden’. De AWP, samen met PvdA, PvdA en WN vinden het juist “oneerlijk om steeds maar de burgers alles te laten betalen” (voor 91%).

“Er gaan miljoenen om in de glastuinbouw”, zegt Hans Middendorp van de AWP voor water, klimaat en natuur. “Maar de waterschapslasten voor glastuinders zijn veel lager dan voor andere bedrijven, omdat de glasopstanden geen WOZ-waarde hebben en die waarde ambtshalve dus op nul wordt gesteld. En een heffing van 0,0241% over nul = nul, nada.”

Daar komt bij dat één gezin met kinderen net zoveel watersysteemheffing betaalt als een kas van 3 hectare. Dat is echt totaal uit verhouding.

Meer lezen? Zie bijv. hier:

tabel uit persbericht van Delfland


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek