door gemeente Maassluis

MAASSLUIS | Maassluis betaalt steeds meer geld voor het verwerken van afval. In ons huisvuil zitten nog veel materialen om te hergebruiken.

“Als wij in Maassluis afval meer gaan scheiden, hoeft er minder afval verbrand te worden”, vertelt wethouder Fred Voskamp. “Dat is belangrijk want doordoor maakt de gemeente minder kosten. Vooral inwoners profiteren daarvan want zo kan de afvalstoffenheffing voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom zet de gemeente in op een andere manier van afval inzamelen.”

Door meer etensresten, plastic verpakkingen, papier, blik, drinkpakken, textiel en tuinafval apart aan te bieden, worden de kosten voor het verbranden van afval fors minder want met dit ‘afval’ kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Dus hoe minder restafval er overblijft, hoe beter.

Wijk voor wijk
Maassluis heeft inmiddels een start gemaakt met het gescheiden afval inzamelen. De Zwaluwstraat had de primeur om met de nieuwe manier kennis te maken. Uit de eerste ervaringen blijkt dat deze bewoners meer grondstoffen uit het afval halen dan in de oude situatie.

Mede daarom gaat Maassluis nu wijk voor wijk het nieuwe inzamelen invoeren. De Vogelwijk is als eerste laagbouwwijk aan de beurt. Eind 2022 zou het nieuwe afval inzamelen in heel Maassluis doorgevoerd moeten zijn.


© Annette Janssen fotografie

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt