coalitieakkoord 2018-2022 “Samen Maassluis, investeren in een duurzame toekomst.”

MAASSLUIS | De huidige coalitie die het stadsbestuur vormt heeft de doelstelling om de samenhang binnen de stad te vergroten. De eerste stap is gezet: er is een notitie geschreven waarin de visie op de aanpak in grote lijnen is beschreven. Eén van de uitwerkingen is het aanstellen van wijkregisseurs.

De stad is in gedeeld in acht wijken en kent 18 wijken. In de stad zullen twee wijkregisseurs actief zijn. Zij hebben een brede taak over de gehele stad. Voor de aandachtsgebieden waarop vanuit de programma aanpak wordt ingezet krijgen ze meer tijd en mogelijkheden.

In de notitie over de Maassluise wijkaanpak wordt dit verder uitgewerkt: Programma Wijk op Maat

De wijkregisseur maakt deel uit van het programmateam voor het aandachtsgebied/wijk en heeft een belangrijke rol in de daadwerkelijke totstandkoming en uitvoering van de uitvoeringsagenda.

citaat:

Met de ‘Maassluise wijkaanpak’ zetten we vooral in op de veiligheid en leefbaarheid in de wijk waarbij bewonersparticipatie en bewonersinitiatief de centrale thema’s zijn. Voor duurzame op de toekomstgerichte sociaal sterke wijken is een bredere reikwijdte en inzet noodzakelijk. Hierbij moeten we domein- en organisatie overstijgend denken en werken, zodat een integrale benadering en aanpak mogelijk  is. Binnen de integrale aanpak biedt de wijkregisseur een stevige basis in de wijk. Inwoners en het brede veld van organisaties in de stad zijn samen met de wijkregisseur de spil in de uitvoering van het programma.

 

De inwoner centraal gesteld:

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt