© PR - Impressie van de aan te leggen nieuwe entree

Vanaf maandag 8 september 2014 starten verschillende nieuwe werkzaamheden voor de  ontwikkeling van Wilgenrijk, het nieuwe woongebied in Maassluis, met als doel het aanleggen van de toekomstige groene hoofdentree van het woongebied, nabij kruispunt Uiverlaan en Westlandseweg, genaamd Cornelis van der Lelylaan. De werkzaamheden  omvatten het verwijderen van de huidige bomen en het voorbelasten van grond.

Inhoud werkzaamheden
Het verwijderen van de bomen vangt 8 september aan. De naaldbomen en coniferen  volgen eerst, waarna gefaseerd de overige boomsoorten verwijderd worden. Dit geeft  uiteindelijk ruimte voor het aanleggen van een hoofdentree waar niet alleen meer  bomen teruggeplant worden, maar ook andere soorten beplanting.   Eind september wordt vervolgens gestart met het aanleggen van een tijdelijke op- en  afrit aan de A20. Deze op- en afrit is bedoeld voor het transport van grond en zand  onder andere ten behoeve van het voorbelasten van de ondergrond op de toekomstige Cornelis van der Lelylaan. Hiermee worden onnodige verkeersbewegingen en overlast in  Maassluis voorkomen en de veiligheid voor iedereen bevorderd. In totaal heeft de  ondergrond twee jaar nodig om te zetten. De tijdelijke op- en afrit wordt na  realisatie van de Cornelis van der Lelylaan opgeheven, volgens planning is dit eind  2017.

Groen en water voorop
In het toekomstige woongebied is ruime aandacht voor het creëren van een  aantrekkelijke en ecologische verantwoorde groen-landelijke sfeer. Zo ook op de  nieuwe, Cornelis van der Lelylaan. Door het aanleggen van een grote hoeveelheid aan  gevarieerde beplanting en bomen, verandert het beeld van deze hoofdentree mee met de  seizoenen en ontstaat er als het ware een natuurlijke groene tunnel waar men doorheen rijdt en zo langzaam afdaalt tot in het woongebied.

De ontwikkelingen en werkzaamheden vindt u op  www.wilgenrijk.nl

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt