MAASSLUIS | Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040 onderzoekt hoe we tussen 2031 en 2040 windenergie aan land kunnen brengen en kunnen aansluiten op het hoogspanningsnet. Dit doet het programma met zo min mogelijk gevolgen voor mens en natuur. Ook onderzoekt het programma kansrijke locaties om van windenergie waterstof te maken

Programma VAWOZ vraagt uw input

Het onderzoek van Programma VAWOZ richt zich ook op deze regio. Vanaf 23 februari t/m 4 april 2024 ligt het onderzoeksplan ter inzage. Het programma organiseert in deze periode meerdere informatiebijeenkomsten waar u direct een reactie kunt indienen. Inzien en reageren kan ook online. Het definitieve onderzoeksplan en een Nota van Antwoord worden in juni 2024 gepubliceerd. In de Nota van Antwoord krijgt u een antwoord op uw reactie.  


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.