Wie zich niet laat voorlichten, zal het aan inzicht ontbreken. Wie geen zienswijze indient laat zijn beurt voorbijgaan.

MAASSLUIS | Tot eind deze maand hebben bewoners de mogelijkheid om zich te laten voorlichten en daarnaast kan men een zienswijze indienen die de instanties mee moeten nemen in hun besluitvorming.  Er is momenteel vooral onrust over veiligheid en geluidsoverlast door onbekendheid.  Op 16 februari is een voorlichtingsavond

Geluidsoverlast

Diverse inwoners hebben al meerdere malen geklaagd en gesignaleerd dat er – vooral ’s nachts – bromgeluiden zijn. Deze vorm van geluidsoverlast met lage frequentie is er nu al. Men is bezorgd over wat de situatie straks wordt.

Openbare veiligheid

Men vraagt zich bijvoorbeeld af:

 • Hoe gevaarlijk is het als zo een windturbine van meer dan 200 meter  omwaait, zoals recent in Nantes (FR)?
 • Kan zo’n hoge molen dan op een olietanker vallen en hoe gevaarlijk is dat voor de direct woonomgeving?
 • Wat is de afstand tot Maassluis haalt hij de overkant en wat wordt dan eventueel geraakt?
 • Is er een aanvliegroute voor vogels die daar hun habitat hebben, wat zijn de gevolgen voor deze vogels?
 • Past het wel in de ecologische hoofdstructuur die voor het  Zuid Hollands landschap geldt?
 • enzovoort

Ter info: Het Scheur is ca  500 m meter breed

Wettelijkheid

 • Kan en mag Rotrerdam dit in samenwerking met de provincie opdringen

 

Zienswijze indienen

Bewoners en bedrijven kunnen tot 1 februari 2018 een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau over de MER. Daarnaast kunnen zij tijdens bijeenkomsten meepraten over hoe de realisatie van het nieuwe windpark verloopt en op welke manier de omgeving hier profijt van kan hebben.

Wethouder Pex Langenberg (gemeente Rotterdam): “Die bijeenkomsten en zienswijzen zijn ontzettend belangrijk. We willen bewoners én ondernemers actief betrekken bij de totstandkoming van het windpark. Ik wil dan ook alle omwonenden en ondernemers uit de omgeving van harte uitnodigen deel te nemen aan de bijeenkomsten“

Inspraakprocedure

Meer informatie over windpark Landtong Rozenburg, de inspraakprocedure en de informatiebijeenkomsten voor bewoners en ondernemers, vindt u op

Windparik Rozenburg

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

De NRD Windpark Landtong Rozenburg ligt tot en met donderdag 1 februari 2018 ter inzage bij:

 • DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam, op reguliere werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
 • Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1, op maandag en woensdag 8.30 tot 16.00 en op donderdag 13.00 tot 20.00 uur
 • Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161, op dinsdag en vrijdag 8.30 tot 16.00 en op woensdag 13.00 tot 20.00 uur
 • Gemeente Maassluis, Koningshoek, op maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 16.00 uur
 • Informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het startdocument kunt u hier inzien na het maken van een afspraak (010-2672514)

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  16 januari 2018 at 14:22

  Geluidsoverlast en slagschaduw,
  dat is toch ongehoord en te ruw.
  Die klap van molen,
  kan me gestolen,
  geef ‘m trap na en enorme duw.

 2. Wim van de Wiel
  16 januari 2018 at 12:24

  De mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest… en dat nooit komt.