© www.maassluis.nu - Winkelcentrum Koningshoek

Winkeliers in Winkelcentrum Koningshoek uitgeknepen

Onlangs is er een bijeenkomst geweest van ongeruste winkeliers in het winkelcentrum Koningshoek waarbij de problemen over de renovatie en de manier waarop Wereldhave daarmee omgaat, is besproken.  De winkeliers beklagen zich ook over de gemeenteraad van Maassluis. Ze hebben hun grieven samengevat in een brief aan de gemeenteraad met kopie aan Wereldhave, de eigenaar van het winkelcentrum.

Gemeenteraad en ALDI
De gemeenteraad  heeft aan de nieuw te vestigen ALDI een tijdelijke vergunning verstrekt voor een winkelpand naast de huidige Koningshoek terwijl er in de Koningshoek een zeer forse leegstand is van winkelruimte. Oplevering van gerenoveerde winkels en voortgang in de renovatie vindt niet of veel later plaats vanwege het ontbreken van gegadigden. Daarvoor wordt nu opvulling gezocht d.m.v. pop-up stores die voor eenderde van de gebruikelijk huur en tegen kortlopende contracten worden gevestigd. Recente ontwikkelingen geven aan dat er gevreesd moet worden voor een toename van de leegstand. Na Free Record Shop en de Schoenenreus is nu ook Miss Etam in de problemen en daarbij zal het niet blijven.

Leegstand en Wereldhave
De winkeliers stellen dat Wereldhave zelf verantwoordelijk is voor de forse leegstand in het winkelcentrum en de daardoor sterk teruglopende bezoekersaantallen. De renovatie kost onnodig veel tijd en de communicatie daarover vanuit Wereldhave vindt men minimaal, geheimzinnig en uiterst vaag. Dit heeft voor bijna aIle ondernemingen in het winkelcentrum dan ook geleid tot vaak zeer forse omzetschade.

Wereldhave en de huur
Wereldhave heeft de meeste huurovereenkomsten opgezegd wegens dringend eigen gebruik, waaronder ook de renovatieplannen van winkelruimte kunnen worden gerekend. Wereldhave biedt daarbij een vervangende ruimte aan op basis van een doorgaans fors hogere huurprijs en een huurovereenkomst, waarin allerlei — voor de huurder ongunstige — afwijkende bedingen worden opgenomen. De aangeboden, gerenoveerde winkelruimte wordt casco opgeleverd. Alle kosten van afbouw zoals het creëren van winkelruimte in een lege betonnen doos en de winkelinrichting komen volledig voor rekening van de huurder. Bij een winkel van rond de 100 m² komt dit op investeringen van enkele tonnen euro’s of meer.  Als bijdrage in de verhuis- en herinrichtingskosten worden er vergoedingen aangeboden van €  5.000 tot  € 15.000 per winkel.

Wurgcontracten van Wereldhave
Als de huurder of de rechter niet akkoord gaat met de afwijkende bedingen, dan behoudt Wereldhave zich het recht voor om haar aanbieding in te trekken.  Voorbeelden van afwijkende bedingen die moeten worden geaccepteerd zijn:
– Wereldhave verkrijgt het eerste recht van koop op de zaak van de huurder, maar zonder personeel. Als huurder de zaak niet aanbiedt aan Wereldhave, verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 50.000.
– de huurovereenkomst eindigt van rechtswege na 15 jaar, waardoor de huurder gehouden zal zijn daarna de sleutels in te leveren bij de verhuurder. Hij kan geen aanspraak maken op huur, termijn of ontruimingsbescherming.
– de huurder wordt verplicht om opgave te doen van zijn gerealiseerde omzet.
– indien Wereldhave niet tijdig de beschikking over het gehuurde aan de huurder verstrekt, verschaft dat de huurder niet het recht op het later ingaan van de betalingsverplichting, ontbinding of vernietiging van de huurovereenkomst, korting, compensatie of schadevergoeding.
– Wereldhave meldt de aanwezigheid van asbest, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (de gevolgen van) asbest
– vestigingsverbod binnen 5 kilometer tijdens en tot een jaar na huurbeëindiging op straffe van een direct opeisbare boete van € 100.000.
– indien de rechter de afwijkende bedingen niet of slechts gedeeltelijk verleent, dan komt er een huurovereenkomst van 2 jaar tot stand, die daarna  eindigt.
– huurder dient akkoord te gaan met een geheimhoudingsplicht

Als de huurder niet bereid is om in te stemmen met het vorenstaande, wordt hij gedagvaard en laat Wereldhave via de rechter de beëindiging en ontruiming van de winkel bewerkstelligen. Hierbij stelt Wereldhave niet gehouden te zijn tot het aanbieden van vervangende winkelruimte.

Reactie van de ondernemers
De zittende ondernemers zijn niet bereid om op basis van het vorenstaande afstand te doen van hun huidige winkelruimte en zij tolereren niet langer dat er forse leegstand in het winkelcentrum in stand wordt gehouden c.q. bevorderd door Wereldhave zelf, waarvan zij inmiddels al meer dan twee jaar de uiterst schadelijke gevolgen voor hun kiezen krijgen.

Wat de ALDI betreft  verwijt men Wereldhave gebrek aan visie. De voor ALDI beoogde (uitbreidings)locatie in het centrum wordt waarschijnlijk nooit meer gerealiseerd en bovendien kan ALDI binnen enkele maanden definitief bestaande (nog te renoveren) winkelruimte invullen direct gelegen aan de hoofdparkeerplaats van het winkelcentrum. Daarmee kan de langdurige leegstand snel worden beëindigd en kunnen de bezoekersaantallen ook weer toenemen. Wereldhave komt vaak met het argument dat bepaalde functies niet kunnen op bepaalde plaatsen, omdat dit in strijd zou zijn met het brancheringsplan. Dit fenomeen is echter volstrekt achterhaald nu er landelijk gezien hele winkelstraten/passages leeg zijn gekomen juist door de eenzijdige invulling (modezaken). Men probeert juist weer om branches te mixen, zodat een terugval binnen een bepaalde branche niet meer leidt tot dichtgeplakte, aaneengesloten winkelfronten of een overdaad aan outletzaken.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

10 Reacties

 1. Aad Rieken
  31 mei 2015 at 21:23

  ”Koninklijke ONDER-scheiding”

  ALS IK DIT STUK HEB GELEZEN,
  STAAT KONINGSHOEK NIET TE BOEK,
  ALS EEN KONING HOOG GEPREZEN,
  MAAR IN KONINGS VERDOM-HOEK.

 2. Ray
  31 mei 2015 at 10:00

  Free Record Shop is toch landelijk failliet gegaan?

 3. S. Yılmaz
  20 mei 2015 at 11:14

  Dat is ook juist de reden dat wij een gezonde keuze hebben gemaakt en de Koningshoek hebben verlaten na 10 jaar, Supermarkt Hasret is tegenwoordig gevestigd in Winkelcentrum Palet!
  We zijn nu wel veel kleiner maar bieden hetzelfde kwaliteit aan onze klanten.

 4. ronald
  9 mei 2015 at 21:24

  We zijn niet anders gewend in Maassluis.
  Langzaam gaat alles kapot
  Maassluis sterf onder het eigen beleid

 5. Aad Rieken
  9 mei 2015 at 09:04

  Wat Een Wereld,Echt Geen Haven,
  Die Je Hekelt,Nooit Laat Laven!!!!!

 6. Karin Ceulemans
  8 mei 2015 at 19:08

  Wat kortzichtig van Wereldhave om hoge huur in rekening te brengen bij de winkeliers zo stimuleer je leegstand! Juist in deze tijd moet de eigenaar meedenken met de winkeliers. Doet mij denken aan het gezegde: er is geen koning zo dom die niet naar zijn narren luistert! Dus luister naar je winkeliers Wereldhave!

 7. Johan Bruintjes
  8 mei 2015 at 15:49

  Sprak laatst een eigenaar en vroeg wanneer zijn zaak zou worden genoveerd?
  Niemand die hem een tijdstip kon noemen, het kan nog een half jaar of ook wel 2 jaar duren. Kreeg wel een nieuwe bedrijfsruimte aangeboden, een stuk groter ( waar hij niet op zat te wachten ) en een 30% hogere huur ( waar hij helemaal niet op zat te wachten )
  Het lijkt wel of dat wereldhave nog nooit zelf echt zaken heeft gedaan. Zo weet je als winkelier toch nooit waar je aan toe bent!!

 8. 8 mei 2015 at 14:05

  Heel jammer voor de goedwillende, hardwerkende (kleine) ondernemers…

 9. Aad Rieken
  8 mei 2015 at 13:57

  T.JD.G G.ST.PT M.T T.K..TJE,
  H.T .S N. ..N KL.R.NZ..TJ.!

 10. sandra
  8 mei 2015 at 11:22

  En zo maken ze Koningshoek langzaam aan kapot.