MAASSLUIS | Van het beschikbare budget voor de WMO heeft de gemeente in 2015 300.000 euro niet besteed. In sommige andere gemeenten heeft men de niet-bestede bedragen uit 2015 toegevoegd aan het budget voor 2016. Maassluis heeft ervoor gekozen om deze gelden toe te voegen aan de algemene reserve. Landelijk gezien is er best veel kritiek op de gang van zaken in het  eerste jaar waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WMO.  Is dit terecht?


Hoe kijkt Binnenlands bestuur aan tegen de gang van zaken?

Gemeenten krijgen ervan langs omdat ze honderden miljoenen overhouden op het budget voor zorgtaken. Het rijk gaat allerminst vrijuit. Incomplete en incorrecte cliëntgegevens van de ministeries zetten menig gemeente op het verkeerde been.

Minimaal 310 miljoen euro van het Wmo-budget 2015 voor zorg aan huis is bij de gemeenten op de plank blijven liggen, zo blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. In de reacties daarop, zijn het vooral de gemeenten die het moeten ontgelden. Ze zouden onnodig hard hebben bezuinigd op de zorgtaken.

Cliëntgegevens

Veel wijst erop dat het rijk mogelijk zelf te royaal is geweest in het verstrekken van bijdragen, toen ze daar voor de decentralisaties in 2015 nog verantwoordelijk voor was. ‘Met de door het rijk overgedragen cliëntgegevens was in elk geval veel mis’, zegt projectmanager sociaal domein Henk Procé van de gemeente Zwolle. ‘Zowel wat betreft de aantallen cliënten als de aard van de aandoening op basis waarvan cliënten een zorgindicatie kregen. Er zat behoorlijk veel ruis in de informatie die we van het rijk kregen.’

Goedkope dagbesteding

De gemeente Zwolle liet vorig jaar een extern bureau enkele maanden de Wmo-bestanden cliënt voor cliënt nalopen om scherp te krijgen wie er wat voor zorg kreeg. Daaruit kwam naar voren dat de informatie van het rijk verre van volledig en correct was: er stonden mensen in de bestanden die wel een indicatie hadden, maar geen zorg gebruikten en tegelijkertijd stuitten de onderzoekers op mensen die wel zorg afnamen maar niet in het cliëntenbestand voorkwamen. Verder bleek dat sommige mensen officieel een indicatie voor (dure) individuele begeleiding hadden, maar ‘slechts’ (goedkope) collectieve dagbesteding kregen aangeboden.

Match bestanden

Zorgaanbieders moeten op deze manier in het verleden wel erg makkelijk aan hun geld zijn gekomen.

Procé wil het zelf niet gezegd hebben, maar zorgaanbieders moeten op deze manier in het verleden wel erg makkelijk aan hun geld zijn gekomen. Door zelf de exercitie te houden, is Zwolle in elk geval bijna vier ton goedkoper uit vergeleken met de uitgaven die de gemeente volgens de cliëntgegevens van het rijk zouden hebben. ‘En we weten zeker dat de zorgvraag en het zorgaanbod nu matchen’, aldus Procé.

bron: Binnenlands Bestuur

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. 12 mei 2016 at 11:38

  Ton, Is niet alleen op 1 dag geplaatst, ook ik 1 persoverleg binnen dezelfde 5 minuten verteld en door pers direct nagevraagd en door B&W aangegeven dat er geen verband is tussen die twee.

  Zie ook artikel eerder deze week over vragen door de VSP: https://www.maassluis.nu/politiek/vsp-vragen-over-onder-besteding-van-wmo-gelden/

 2. ton
  11 mei 2016 at 15:37

  Ik snap het wel..
  Aan iemand van 95 jaar; Kunt u misschien de suiker aangeven? Mooi.., geen zout. Wilt u misschien zeggen hoe laat het is? Prima, …bij de tijd. Kunt u even opstaan? Lekker, geen hulp nodig bij het opstaan. Wie doucht U? Niemand..mooi geen hulp nodig bij het douchen. Loopt u altijd op blote voeten?? Mooi…geen hulp nodig bij sokken aan trekken. Die kapotte benen?..ach ik doe er wel een keukenpapiertje op. Mooi….geen medische verzorging nodig. Kunt u bij het bovenkastje…ach, daar staat niks meer in. Ga zo maar door.
  Dit zou dus een indicatie kunnen zijn. Op verzoek van ons ( dochter) komt Careijn dan toch 1 x per week even langs om te kijken of het allemaal goed gaat. Zo lang mogelijk op zich zelf wonen…
  Nu is dit een voorbeeld van een zeer vitale man op behoorlijk hoge leeftijd maar ik denk dat het indiceren nergens anders beter gaat voor de mensen die het wel echt nodig hebben.

  Zo hou je dus 300.000€ over die weer naar de Sint kunnen gaan. Wel leuk om die 2 items op 1 dag te plaatsen….Leuk???? Schrijnend zou ik het willen noemen.