door Rijksoverheid

DEN HAAG | De huren van sociale huurwoningen (en diverse studentenkamers) mogen per 1 juli met maximaal 3,1 procent omhoog.

De verhoging in de sociale huursector geldt voor een maandelijkse huur van 300 euro of hoger. Is de huur lager, dan mag er maximaal 25 euro meer worden gerekend.

Voor hogere inkomens kan de huurverhoging hoger uitpakken. Voor vrijesectorwoningen is de jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1%. Die toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 4,1% geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten in 2023.

De huren van ruim een half miljoen bewoners van corporatiewoningen met een lager inkomen gaan per 1 juli juist omlaag, zo beloofden woningcorporaties eerder.

/


Overall Beheerder

Overall Beheerder