de wet die het recht op toegang tot informatie van de overheid regelt

MAASSLUIS | Een open overheid is essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en haar overheid, een belangrijke pijler van onze democratie. Een open overheid staat ook open voor wat er beter kan.

Door het openbaar maken van informatie kan de overheid het debat over haar keuzes eerder, en beter, voeren. Daar wordt ze niet alleen zelf beter van, zo draagt zij ook bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

De Wet open overheid (Woo) is de wet die het recht op toegang tot informatie van de overheid regelt. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) per 1 mei 2022 en is een belangrijke stap naar een transparantere overheid. Iedereen heeft recht op toegang tot publieke informatie. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan.

De Woo kent kortgezegd drie plichten:
• Actieve openbaarmakingsplicht: het uit eigen beweging openbaar maken van bepaalde overheidsinformatie;
• Passieve openbaarmakingsplicht: het op verzoek openbaar maken van gevraagde overheidsinformatie;
Informatiehuishoudingsplicht: het duurzaam toegankelijk maken van overheidsinformatie.

zie de 40 vragen & antwoorden in dit document: De Woo en de overheid


KWF RokenBestGek 3

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!