© www.maassluis.nu - Op te stellen Woonvisie 2015 Maassluis

MAASSLUIS – Per 1 juli 2015 wordt een nieuwe verordening woonruimtebemiddeling voor de regio Rotterdam 2015 van kracht. Deze verordening beslaat alle sociale huurwoningen in de regio Rotterdam met een huurprijs tot maximaal € 710,- per maand. In Maassluis betreft dit 5.587 woningen van Maasdelta en Vestia, waarop veel mensen met een inkomen tot aan modaal zijn aangewezen. Bij het verhuren van deze woningen gelden primair de regels van de verordening.

Een deel van de regels in de verordening is voor alle gemeenten hetzelfde, zoals de regels voor urgentie bij woonruimtebemiddeling. Er zijn echter ook regels die per gemeente te bepalen zijn. Het gaat dan met name om de vraag of bepaalde woningtypes voor één of meer doelgroepen zodanig schaars zijn dat voorrangscriteria bij de bemiddeling in woonruimte, in de rede liggen.

Mede om dit nader te bepalen wordt een Woonvisie 2015 voor Maassluis opgesteld. Op basis daarvan kunnen afspraken worden gemaakt die mogelijk later dit jaar worden ingevoerd.

De woningen van woningcorporatie Maasdelta en woningcorporatie Vestia worden verhuurd via www.woonnet-rijnmond.nl. Op die website zijn de actuele regels in te zien en kunt u uw belangstelling kenbaar maken voor een sociale huurwoning in Maassluis of in de regio.

De verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 is te raadplegen via www.maassluis.nl/gemeentebladen. (document van 18 pagina’s)

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt