bewonersavonden over woonservicezones

MAASSLUIS | Wat is uw ideale woning? Hoe moet de buurt er uitzien? Welke voorzieningen wilt u in de buurt hebben? Wat denkt u nodig te hebben op het gebied van mobiliteit? Deze vragen werden gesteld aan de 170 ouderen die de bewonersavonden over woonservicezones hebben bijgewoond. De antwoorden, reacties en de gesprekken aan de tafels zijn verwerkt in het informatieblad ‘Met elkaar, voor elkaar!’. 

De gemeente gaat met de informatie aan de slag. Sommige dingen kunnen direct worden uitgevoerd, andere inzichten worden gebruikt als nieuwe bouwplannen worden gemaakt of een wijk opnieuw wordt ingericht.

Maasdelta is bijvoorbeeld al begonnen met het inventariseren van de toegankelijkheid van een aantal wooncomplexen en de woningen daarin. In het woongebouw Zonneburcht is Argos gestart met een gecombineerde vorm van wonen, dagbesteding en zorg. En om meer mogelijkheden tot ontmoeten te bieden heeft de gemeente een duofiets beschikbaar gesteld aan Driemaashave.

Wat is uw ideale woning? Hoe moet de buurt er uitzien? Hoe doet u uw boodschappen? Welke voorzieningen wilt u in de buurt hebben? Wat denkt u nodig te hebben op het gebied van mobiliteit?

Met bovenstaande vragen werden senioren uit Maassluis-Midden uitgenodigd met de gemeente te kijken naar de toekomst van wonen voor senioren in onze gemeente. De vragen bleken bij velen te leven. Ruim 170 deelnemers namen deel aan de twee succesvolle avonden. Nog eens 250 inwoners hebben aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden over dit onderwerp.

Gemeente: “Tijd u op de hoogte te brengen van wat deze avonden voor inzichten hebben opgeleverd.”

Er is heel veel voor het voetlicht gekomen tijdens de gesprekken: ideeën, suggesties, klachten, oplossingen, zorgen, wensen, opmerkingen en complimenten. Teveel om allemaal hier te vermelden. Daarom heeft de gemeente voor drie thema’s gekozen die duidelijk centraal stonden:  Wonen |  Omgeving  | Ontmoeting.

Zie de uitkomsten in dit document:

Met Elkaar, Voor Elkaar

Belangrijke items die ook zijn genoemd:

 • Mogelijkheden creëren waarbij echtparen waarvan een van beide intensieve zorg nodig hebben niet noodgedwongen van elkaar gescheiden worden.
 • Betaalbaarheid van de huurwoningen bij verhuizing en voor alleenstaanden.
 • Aandacht voor voldoende algemene invalidenparkeerplaatsen.
 • Bij plaatsing van gescheiden afvalinzameling ook rekening houden met mensen in een rolstoel.
 • Aandacht voor het gevoel van veiligheid in de openbare ruimte zoals verlichting en jeugdoverlast.
 • Een herkenbaar gezicht in de wijk, zoals de wijkagent.
 • Meer oog voor onregelmatigheden in bestrating en overhangende bomen en struiken, zodat de stoep ook geschikt is voor mensen met een hulpmiddel.
 • Gevoel van eenzaamheid onder alleenstaande ouderen met geen of een klein netwerk (veelal geen kinderen en geen partner).
 • Opzetten van een klussendienst voor het uitvoeren van kleine klusjes (lampen ophangen etc.).
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. Marja Gerkema
  26 juli 2019 at 20:37

  Een hoop van deze zaken zo niet alle, zijn al veel langer bekend. Eigenlijk jammer dat er al niet veel eerder mee aan de slag is gegaan. Maar beter laat dan nooit.