Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MAASSLUIS | Het westelijke deel van de MRDH staat voor meerdere opgaven waarbij het openbaar vervoer een steeds belangrijkere rol gaat spelen. In de huidige situatie zijn er hier al verschillende knelpunten in het OV, waardoor het niet optimaal presteert. Om de bestaande problemen aan te pakken en invulling te geven aan toekomstige opgaven, is een schaalsprong nodig in het openbaar vervoer in de regio.

Er is daarom een rapport verschenen over Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verkenning Den Haag-Naaldwijk-Maassluis-Delft-Rotterdam. Opdrachtgevende partijen zijn de MRDH en de gemeenten Den Haag, Maassluis en Westland.

De bijgevoegde eindrapportage is in de bestuurlijke stuurgroep verkenning HOV op 2 november 2021 vastgesteld.

► Deze raadsinformatiebrief informeert de gemeenteraad over de resultaten van deze HOV-verkenning en het vervolgtraject. De commissie houdt een inhoudelijke vragenronde aan collegeleden, gevolgd door inventarisatie van eventuele politieke geschilpunten en bepaling verder behandeltraject.

Het wordt besproken in een raadscommissie op 14 december .a.s

Rapport (56 blz.) Plattegrond ( 1 blz.)

 

 

 

 

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek