Zeekadetkorps Nederland vraagt met 18 andere organisaties aandacht voor positief jeugdbeleid binnen gemeentes

MAASSLUIS | Het Zeekadetkorps Nederland vraagt aandacht voor een positief jeugdbeleid. Dit gebeurt samen met een groot aantal jeugdorganisaties die wekelijks activiteiten bieden aan kinderen en jongeren, zoals Scouting, YMCA, Jong Nederland, Plattelandsjongeren, en het speeltuinwerk. Recentelijk ontvingen alle bestuurders en beleidsmakers van gemeenten in Nederland een brief waarin wordt verteld hoe een goede lokale ondersteuningsstructuur voor een positief jeugdbeleid er volgens de gezamenlijke jeugdorganisaties uit ziet.

In Nederland is een groot aantal jeugdorganisaties actief die wekelijks activiteiten bieden aan kinderen en jongeren. Vrijwilligers bieden leuke en uitdagende activiteiten waarbij kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen. Allerlei vaardigheden die belangrijk zijn in het leven leren ze spelenderwijs, zoals samenwerken, leiding nemen, rekening houden met elkaar, improviseren en organiseren. Naast het formele leren (op school) en het informele leren (op straat) dragen jeugdorganisaties via niet-formele educatie bij aan het ontwikkelen van evenwichtige burgers. Hier vinden organisaties en overheden elkaar, want in veel gemeenten is dit één van de belangrijkste doelstellingen van het jeugdbeleid.

Gemeenten belangrijke speler

Gemeenten zijn in de Jeugdwet aangewezen als de belangrijkste speler rond jeugdbeleid. In de afgelopen jaren is veel energie gaan zitten in de grote transities en dit blijkt ook uit de recente evaluatie. Door het missen van een nadrukkelijke borging in de wet van positief jeugdbeleid en het niet opnemen van taken en verantwoordelijkheden op dit gebied, merkt Scouting dat positief jeugdbeleid of de pedagogische civil society in veel gemeenten helaas onvoldoende of geen aandacht heeft en daarmee het kind van de rekening wordt. Dat wat misschien vanzelfsprekend lijkt, gaat niet vanzelf.

Goede ondersteuningsstructuur voor positief jeugdbeleid

De gezamenlijke jeugdorganisaties vragen daarom aan gemeenten om te investeren in een goede lokale ondersteuningsstructuur voor positief jeugdbeleid. Volgens de gezamenlijke jeugdorganisaties ziet dat er als volgt uit:

  • Voldoende, toegankelijk en veilig vrijetijdsaanbod en (buiten)speelruimte, zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen en buiten te spelen;
  • Een vangnet voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, zodat zij toch kunnen deelnemen aan de maatschappij via bijvoorbeeld een lidmaatschap van jeugdorganisaties;
  • Rekening houden met en erkennen van het vrijwilligerswerk en het vrijwillig jeugdwerk als belangrijke speler in het sociale domein.
  • Ondersteunen/financieren van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die met jeugd werken;
  • Minder regeldruk en belemmeringen bij het organiseren van activiteiten voor jeugd, zodat vrijwilligers zich bezig kunnen houden met hun eigenlijke taak;
  • Ondersteunen en coördineren van lokale netwerken, zowel tussen organisaties met jeugd (jeugdwerk, sport) als met de professionals op dit terrein (GGD, CJG, onderwijs).
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt