WATERWEG | KNNV Natuurvereniging Hollands Delta, gesteund door KNNV Natuurlijk Waterweg Noord, heeft een zienswijze ingediend bij Omgevingsdienst Haaglanden. De zienswijze betreft het plan voor na-isolatie van woningen van de corporatie Maasdelta Groep en stichting De Leeuw van Putten.

█ Hierbij zijn ook woningen betrokken in Maassluis; reden waarom KNNV Natuurlijk Waterweg Noord de zienswijze ondersteunt.

Het project vereis een ontheffing van de Wet natuurbescherming, omdat er beschermde vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen bij betrokken zijn. De aanvragers hebben een uitstekend eco-onderzoek laten doen.

Hollandse Delta zou echter graag zien dat het aantal compenserende maatregelen zich niet beperkt tot de huizen zelf, maar dat tevens de omgeving wordt meegenomen in samenwerking met de betrokken gemeenten. Hollandse Delta biedt aan betrokken te worden in de monitoring. Het gaat er om dat het aantal vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen na de ingreep tenminste gelijk is of gestegen is dan voorafgaand aan de ingreep. Die doelstelling wordt ook door de woningbouworganisaties als opdracht gezien.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.